GGZ+ is mede-initiatiefnemer bij de ontwikkeling van RACT in Nederland. Het model past zeer goed bij onze visie: meer regie bij de cliënt en meer inzet van ervaringsdeskundige en familie.

Voorzitter Frits Bovenberg en bestuurslid Bram Berkvens van stichting GGZ+ zijn de initiatiefnemers om het RACT echt een kans te geven in Nederland. Zo organiseren we op 11 december 2014 de aftrap van het RACT in Nedeland met een invitational meeting. Deze is vanwege de overweldigende belangstelling helemaal vol.

Daarnaast hebben Frits en Bram in recordtempo een geweldige site over RACT in de lucht gebracht. Op de site vind je alle ins en outs van RACT. Onderstaande tekst komt o.a. van de site. Ben je verder geïntresseerd, bezoek de site en neem deel aan deze ontwikkeling!

 

Wat is RACT ? Lees meer via de site

Assertive community treatment (ACT) is in de jaren '70 van de vorige eeuw ontwikkeld door o.a. Stein & Test. De methodiek richt zich op mensen met een langdurende psychische kwetsbaarheid. Dat gaat vaak gepaard met een verslaving en complexe maatschappelijke problemen, zoals dakloosheid en schulden.

ACT-teams zijn multidisciplinair samengesteld. Alle kennis is in huis om de complexe problemen het hoofd te bieden. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol binnen ACT-teams. Alle teamleden zijn bij alle cliënten betrokken. Iedere ochtend worden alle cliënten door het hele team besproken. Het herstel kan lang duren en het team blijft om die reden lang betrokken bij de behandeling.

De teams werken outreachend. De cliënten worden opgezocht in hun eigen leefomgeving. Dat kan thuis zijn, maar ook in een beschermende woonvorm, of onder de brug, of in de maatschappelijke opvang of op straat.

RACT is een nieuwe variant op ACT. Het klassieke ACT-model wordt gecombineerd met zogenaamde Resource Groups. In het RACT-model maken de cliënt en zijn of haar familieleden en naasten onderdeel uit van het ACT-team. De cliënten, familie en naasten worden getraind in manieren om beter te communiceren.

De korte termijndoelen, van maximaal drie maanden, worden binnen de 'resource group' vastgesteld en vervolgens samen met de andere leden van het RACT-team in goed overleg uitgevoerd.

Het model is wetenschappelijk onderzocht en evidence based, zie bronnen. De RACT-methodiek lijkt goed aan te sluiten bij de tendens om cliënten, familie en naasten nauw te betrekken bij de behandeling.

Kort samengevat, RACT is een relatief nieuwe methodiek in Nederland. RACT is meer dan een statisch model. RACT is een Livin' Community waarin cliënten, familieleden, naasten en professionals samenwerken aan de verbetering van de zorg.

TOP