Innovatieklas

De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg staan voor grote uitdagingen. Er moet de komende jaren meer kwaliteit geleverd worden, met minder middelen in een door technologie gestuurde maatschappij. Er is een toenemende behoefte aan nieuwe diensten en producten, die beter aansluiten bij de omstandigheden, wensen en behoeften van cliënten, familieleden en naastbetrokkenen. Ook de financiering van de zorg verandert in een fors tempo. Een deel van de financiering wordt momenteel overgeheveld naar de Basis GGZ en WMO. Dit vraagt om verandering, anders denken en vooral vernieuwend denken over het zorgaanbod.

 

De uitdaging

Het is tijd voor vernieuwing en meebewegen met de veranderingen die momenteel plaatsvinden. Innovatie is niet langer vrijblijvend. Innovatie biedt nieuwe kansen, nieuwe ideeën, producten en diensten. Innovatie kan ontstaan vanuit de eigen organisatie of onderneming. Voor veel instellingen is het nu niet makkelijk om tijd vrij te maken. Innovaties komen vaak tot stand, doordat organisaties de krachten bundelen en samenwerken. De Innovatieklas van GGZ+ is daarvan een voorbeeld. De innovatieklas gaat als vliegwiel fungeren voor nieuwe ontwikkelingen en helpt om vernieuwing van de grond te krijgen.

 

Wat is een innovatieklas?

Een bewezen concept voor samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen waarbij deelnemers door actuele vraagstukken en inspirerende ondernemers kennis maken met elkaar, innoveren en van elkaar leren in de praktijk.

 

Nieuwe methodieken?

Er is volop ruimte voor aanvullende en nieuwe initiatieven. Denk aan de introductie van sociale wijkteams, het bundelen van de krachten van ervaringsdeskundigen, het introduceren van familie-ervaringsdeskundigen en de inzet van familieleden, het opzetten van respijthuizen, het doorontwikkelen van e-Healthtoepassingen. Het creëren van werk en werkgelegenheid voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Of denk aan bij- en nascholing met behulp van e-learning. Nieuwe initiatieven kunnen de kwaliteit van de zorg verbeteren en kosten reduceren. Kortom er liggen grote kansen om de GGZ en verslavingszorg  te vernieuwen, kosten te beheersen en nog aantrekkelijker te maken voor cliënten, familieleden en naastbetrokkenen en niet te vergeten de professionals.

 

Hoe?

Hoe komen goede innovaties tot stand? Wat zijn de succesfactoren? Hoe pak je het aan? Deze en vele andere vragen gaan we het komende jaar beantwoorden in de Innovatieklas, een initiatief van Stichting GGZ+.

 

Voor wie?

Geselecteerde ervaren, ambitieuze, bezielde en door inhoud gedreven professionals, ervaringsdeskundigen, managers, projectleiders van GGZ- en verslavingszorginstellingen, die de ambitie hebben om nieuwe methodieken te ontwikkelen, samen met enkele collega’s vanuit andere instellingen.

 

Wat is het doel?

Het doel van de klas is bestaande methodieken door te ontwikkelen, samen te zoeken naar nieuwe veelbelovende projecten en methodieken in binnen- en buitenland, methodieken uit te testen, te publiceren, workshops te geven op landelijke congressen en vooral veelbelovende methodieken te promoten.

 

Gastdocenten?

In samenspraak met de deelnemers nodigen we ook een aantal gastsprekers uit. Dit zijn professionals die hun sporen hebben verdiend, als het gaat om vernieuwing en innovatie. Er is vervolgens volop ruimte om met hen in debat te gaan en te leren van elkaar.

 

Introducee?

Wil je een manager, directeur of bestuurder ook inspireren? Of een collega inspireren? We bieden de mogelijkheid om een introducee mee te nemen.

 

Wanneer?

Bij voldoende belangstelling starten we met een voorlichtingsavond. De planning van de vijf klassen: van 13:00 t/m 17:00 wordt in goed overleg met de deelnemers gepland en verspreid over het jaar. Eventueel kunnen we ook uitwijken naar de avonduren.

 

Waar?

Suggesties van de deelnemers zijn welkom. De locatie is afhankelijk van de woonplaatsen van de deelnemers. We streven naar een locatie die makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer en/of met voldoende gratis parkeergelegenheid.

 

Wat kost het?

De investering bedraagt € 950,- per deelnemer en minimaal vijf dagdelen per deelnemer per jaar, zonder introducees en € 1500,-  per deelnemer met introducee. De kosten zijn exclusief 21% btw.

 

Huiswerk?

Het huiswerk is beperkt tot enkele uren speur- en leeswerk op internet en databases, het volgen van een webinar en/of het bekijken van YouTube-filmpjes.

 

Belangstelling?

Meld je hier aan en vermeld in het vakje opmerkingen je specifieke wensen. Als er voldoende gegadigden zijn, starten we met een voorlichtingsavond en worden de wensen van de individuele deelnemers in kaart gebracht. Samen maken we het programma definitief.

 

TOP