Evaluatieformulier Resilience+ evenement

Hieronder vindt u het evaluatieformulier van een Resilience+ evenement. Wij waarderen het zeer dat u de tijd neemt dit formulier in te vullen. De informatie uit dit formulier wordt onder andere gebruikt voor accreditatie doeleinde. Veel succes met invullen.
1. Het programma van het congres voldeed aan de geformuleerde doelstellingen.(*)
Vul hier nog iets in

2. De inleidende sprekers en workshophouders zijn inhoudelijk deskundig.(*)
Vul hier nog iets in

3. De sprekers en workshophouders hebben goede didactische vaardigheden. (*)
Vul hier nog iets in

4. De behandelde stof sloot goed aan bij mijn eigen praktijksituatie.(*)
Vul hier nog iets in

5. De behandelde stof sloot goed aan bij mijn voorkennis.(*)
Vul hier nog iets in

6. Er was voldoende ruimte voor mijn eigen inbreng.(*)
Vul hier nog iets in

7. Mijn kennis is toegenomen door het deelnemen aan dit symposium/congres/ studiedag.(*)
Vul hier nog iets in

8. De inhoud van het programma was afhankelijk van de farmaceutische industrie.(*)
Vul hier nog iets in

9 Hoe werd u geattendeerd op dit festival
Ongeldige invoer

Ruimte voor opmerkingen
Ongeldige invoer

versturen

TOP