20170419 RACTbanner

Resilience+ organiseert i.s.m. Stichting RACT Nederland op donderdag 16 november 2017 het eerste landelijke RACT en resource groepen congres

Wanneer en waar: Janskerkhof 26 (in de Janskerk) Utrecht, 16 novermber 2017

Kosten 249€ ex btw

Button Direct Inschrijven

Accreditatie: Er wordt accreditatie aangevraagd voor NVvP, VSR, VV&VN, VVGN, Registerplein en SKJ

Toegekend: NVvP 5pt, VV&VN 5pt, VSR 5pt, SKJ 2.5pt, Registerplein (Clientondersteuners 5pt, vrije ruimte  GGZ-Agogen, maatschappelijk werk, Sociaal Agogen 1pt)

Presentaties: (klik op de titel)

RACT banner

Waarom extra aandacht voor resource groepen?
Er is veel te melden over eigen regie en resource groepen in 2017. Er is een nieuwe stichting opgericht in januari 2017. Zie www.ract.nl. Het onderzoek naar de werking van resource groepen in Nederland, onder leiding van Hans Kroon, Niels Mulder en Cathelijn Tjaden is gestart in 2017. Het nieuwe boek over resource groepen is verschenen op 15 juni 2017. We zijn inmiddels diverse keren naar Zweden geweest. En nieuwe werkbezoeken staan in de planning. De Nederlandse resource groepen methodiek krijgt steeds meer vorm en inhoud. De eerste pilots en praktijkervaringen zijn hoopvol. De scholing is gestart en steeds meer instellingen starten een pilot rond dit thema. Binnen de verslavingszorg, jeugdzorg en het forensisch domein is inmiddels gestart. Resource groepen zijn ook toepasbaar binnen het sociaal domein. Vandaar dat we gemeenten ook nadrukkelijk uitnodigen om actief deel te nemen aan dit congres.

Programmering en programmacommissie
Michel de Baan, 
Niels Mulder
Frits Dorleijn
Bram Berkvens
Cathelijn Tjaden

Dorothé van Slooten

Programma: (download) 

Programma3

Download de festival app via: http://my.yapp.us/RACT2017 (extra info over het programma en veel leuke mogelijkheden)

 

TOP