Banner MTE 3

Hieronder vindt u een uitgebreid programmaschema voor Meet the Xperts 2015.

Of download het programmaboekje hier.

Dagvoorzitters: 

 1. Marijke van Putten, psychiater, lid raad van bestuur GGZ NHN
 2. Roxanne Vernimmen, psychiater, voorzitter raad van bestuur Altrecht
 3. Elsbeth de Ruijter, psychiater, lid raad van bestuur GGZ inGeest

Programma: (klik op de zaalnaam voor meer informatie)

Kleine Zaal: TED Talks, host is Tim Kreuger, ervaringsdeskundige van GGZ inGeest

10.00 - Brenda Froyen (ervaringsdeskundige)
10.30 - Rik van Laeken (familie-ervaringsdeskundige)
11.00 - Tom Rusting (familie-ervaringsdeskundige)
11.30 - Toon Walravens (ervaringsdeskundige)
12.00 - Evi Henderikx (ervaringsdeskundige)

13.30 - Russel Cummins (ervaringsdeskundige)
14.00 - Jane Davis (The Reader Organisation, London)
14.30 - Peter Dierinck (kwartiermaker)
15.00 - Kees Onderwater (kwartiermaker)

15.30 - Mystery spreker!!

Grote Zaal: presentaties van gave projecten en discussie

Kennismarkt 10.00 - 16.00, deelnemers:

 1. De Windroos
 2. Enik, Recovery College 
 3. The Living Museum
 4. Howie the Harp, Rotterdam/Arnhem/Tilburg 
 5. Schizofrenie Bestaat Niet, Samen sterk zonder Stigma
 6. JIM (Jouw Individuele Mentor)
 7. Intimiteit en seksualiteit, RIBW Brabant
 8. Fameus 
 9. Kanta-messengerTopicus
 10. Psymate
 11. De Buurtcirkel, Familiesupport van Pameijer,  Joke Teeuw
 12. Coöperatie Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid,
 13. Stichting De Bagagedrager
 14. The Reader Organisation

11.30 - Discussie op het podium onder leiding van Rookus Loopik met:

Marijke van Putten, Roxanne Vernimmen, Ariette van Reekum en Elsbeth de Ruijter

16.00 - Uitreiking GGZ+ Award en afsluiting

16.15 - De Muziekdokters, huisband van Duurzaam Verblijf Beilen

Bibliotheek: host is Nanette Waterhout 

Workshop: 10.00 - 12.30 The Readers Organisation13.30 - 16.00 Recovery College

Filmzaal 1: (eerste etage) hosts zijn Jan Zandijk en Bert Stavenuiter, Ypsilon

Workshops:

10.00 – 10.45 uur Buurtzorg(t) door Henk-Willem Klaassen
10.45 – 11.45 uur Kansen voor de toekomst: vraagsturing wérkt
11.45 – 12.30 uur Familie als Bondgenoot-workshop door 3 Ypsilonners

13.30 – 14.30 uur Presentatie DVD ‘Vuile was’ plus optreden Nynka Delcour en haar vaste begeleider Rob. 
14.30 - 15.30 uur Workshop familie-coaching door Tom Rusting en Tiny van Hees. 

Filmzaal 2:(derde etage)

Ochtend:

host is Leny van Dalen, psychiater

Dementieblokje: nieuwe film over The Living Museum van Michael Gitlin, "That Which is Possible"
"Ze noemen mij 'gaga'" (film over dementie en euthanasie)

Middag: 

Films Rokus Loopik:

 1. Housing First in Trondheim Noorwegen
 2. That which is possible

Garage: hosts zijn Frank Bonekamp en Eva van Kemenade

- Samen Sterk Zonder Stigma/Social Run

- Beweegredenen – Dagelijks in beweging, Zorgbelang Gelderland/ Utrecht

De soepbus, leger de heils, Haarlem

Studio: Workshop Noord Holland Noord

Ochtend
10.00-11.00 uur oprichting coöperaties
11.15-12.15 uur Ballroomsessie

Middag
13.45-14.45 uur een Spiegelbijeenkomst.
15.00-15.45 uur tweede Ballroomsessie

Hieronder volgt extra informatie over een aantal programma onderdelen.

Kleine zaal, Ted Talks

Brenda Froyen

Na de bevalling van haar derde zoontje krijgt Brenda Froyen een kraambedpsychose. Ze schrijft er een boek over. Brenda vertelt over haar psychose en de behandeling ervan.
Over de impact van de diagnose? Hoe zij en haar omgeving omging met het stigma. Brenda formuleert tenslotte enkele aandachtspunten om beter om te gaan met psychotische patiënten.

Rik Van Laeken, Familie-ervaringswerker mobiele teams netwerk Gent -Eeklo, Similes

Het verhaal van de strop.
* Welke waren mijn motieven om familie ervaringswerker te worden .
* Het verschil tussen ervaringskennis en geleende kennis .
* Samenwerken met een Factteam.
* Empowerment bij familie of hoe blijf ik overeind staan.
* Wolfijzers en schietgeweren.
* De natte droom,ook wel triade genoemd.
* De meerwaarde in het hele verhaal.

Russel Cummins, (zie ook zijn blog)

Onderwerpen zijn:
- de emancipatie van de ervaringsdeskundige;
- 'ons kent ons';
- de 'geheime' tool;
- contact, wat is te gebruiken voor contact? En wat (nog) niet?;
- 'niet over en voor, maar met en door de patiënt';
- 'foute' ervaringsdeskundigen;
- compassie;
- de toekomst; 'reality check door ervaringsdeskundigen op beleidsniveau'.

Tom Rusting, vrijwilliger bij Ypsilon en Altrecht

Mijn bijdrage gaat over taal in de GGZ. Over duidelijke taal, over onbegrijpelijke taal. Over anderstaligen. Over tolken. Over de taal van een ervaringsdeskundige of een familie-ervaringsdeskundige. Over de taal van naastbetrokkenen naar een cliënt/patiënt. Over de taal van zorgverleners naar naastbetrokkenen. Over de taal van zorgverleners onderling. Over irritante taal. Stigmatiserende taal. Herstellende taal. Misschien ook over te véél taal.
Ik ben géén professional op taalgebied. Ik ben óók geen professional in de GGZ. Maar door mijn ervaring als 'vader van' en door mijn ervaring als vrijwilliger in de GGZ ben ik me er steeds meer van bewust geworden dat taal kan maken en dat taal kan breken. Ik ben erdoor gefascineerd en ik hoop iets van die fascinatie over te brengen.

Toon Walravens, Beleidsmedewerker GGzE / De Woensele Poort
Empathie: betekent niet dat je in de schoenen van de ander probeert te staan, MAAR , dat je de ander ruimte geeft om te vertellen hoe het is om in die schoenen door het leven te gaan!
Recovery verbindt niet alleen mensen maar creëert ook kansen. We hebben elkaar nodig om Herstelgericht te kunnen werken. Alle disciplines moeten in het proces van Herstel betrokken zijn. Alleen dan zal er ruimte ontstaan voor Herstel van mensen! Zeker wanneer we werken in een omgeving waar mensen (nog)niet allemaal dezelfde kansen hebben om te gaan of staan waar ze willen.

Evi Henderikx, Ervaringsdeskundig medewerker senior, RIBW Brabantplaatje evi henderikx 2

Intimiteit en seksualiteit! Aan de ene kant lijken we er door geobsedeerd, aan de andere kant hebben we het er liever niet over. Hoe groots is de behoefte aan intimiteit en seksualiteit nu eigenlijk voor mensen? En is praten over onze seksuele lusten en lasten een lust, een last of noodzaak? Voordat we onszelf misschien wel stilzwijgend "verneuken", open ik met alle liefde het gesprek....

Kees Onderwater, Innovator en procesondersteuner, ONDERBOVEN

In de afgelopen jaren is er een beweging ontstaan waarin bewoners zelf (zorg) initiatieven nemen in de wijk.

Deze vorm van zelforganisatie heeft de neiging mensen uit te sluiten die niet als vanzelf tot de organiserende groep behoren (Uitermark 2013, 2014).

Mensen met een psychische en/of psychiatrische beperking worden hierdoor vaak buitengesloten.

Alleen een radicale omkering lijkt voor hen perspectief te bieden.
Dat het kan blijkt onder andere uit het 22 jarige Diep Water Collectief en de prachtige projecten van de 13 jarige Stichting Client gestuurde Initiatieven en Projecten (SCIP)

Een pleidooi voor een radicaal andere aanpak: van ONDER naar BOVEN

Peter Dierinck, kwartiermaker, Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge (België)
Van cliënt naar burger… en wat dan met de participatiesamenleving?
Hoe zorg je ervoor dat onze cliënten, nieuwe burgers worden en een plaats vinden in de maatschappij. Maar vooral hoe kan je je als hulpverlener verhouden tegenover de ontvangende burgers.

De Grote zaal

De WindroosWindroostrajectenSerge Daudeij

Stichting de Windroos is een organisatie die zorg en onderwijs combineert. Bij ons komen jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 die een psychische kwetsbaarheid hebben. Vaak hebben zij zich vanwege hun kwetsbaarheid niet volledig kunnen scholen en de Windroos begeleidt hen bij het weer oppakken van een opleiding. De missie van de Windroos is dan ook ‘onderwijs als middel tot herstel’. Deelnemers bij de Windroos werken aan hun dagritme en structuur, trainen hun concentratie en bouwen weer zelfvertrouwen op. Je ziet ze groeien!

The living museum, Lennert Ras secretaris The living museum

Presentatie over The living museum, een project in Bennebroek, dat atelierruimte biedt aan mensen met een achtergrond in de GGZ om kunst te komen maken.

FAMEUS Centrum Herstel I Ontwikkeling I Ontplooiing , GGz Breburg

GGz Breburg heeft jaren geleden het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid opgericht. Na veel pionierswerk, vallen en opstaan zetten we een stap voorwaarts met een nieuwe visie, nieuwe naam (FAMEUS) en andere positionering. We leggen de focus op Herstel Ontwikkeling en Ontplooiing van iedereen die betrokken is bij FAMEUS dus zowel medewerkers en deelnemers. We doen dit doormiddel van vernieuwende initiatieven en gaan uit van de kracht van alle medewerkers en deelnemers. We vinden het wiel niet alleen uit en zijn trots op de netwerksamenwerking die we met 7 partners uit de regio midden en west Brabant zijn aangegaan. We nemen u graag me in onze ontdekkingsreis tot nu toe.

JIMwerkt, Levi van Dam

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is de oom, tante, buur die door de jongere wordt gevraagd als uithuisplaatsing dreigt. JIM is een vertrouwensfiguur voor de jongere en adviseur voor professionals. Samen met JIM maken het gezin en de professionals een plan van aanpak. Ontmoet JIM, ervaar JIM en leer hoe jij jouw samenspel tussen formele en informele betrokkenheid kunt verbeteren.

Kanta Messenger,

Kanta is een beveiligde berichtenservice voor op uw mobiele telefoon en PC. Daarmee is Kanta het medium waarmee u vertrouwelijke medische gegevens en beelden kunt delen.

HUIDIGE TOEPASSINGEN

  1. Tijdelijk contact onderhouden met uw patiënt
  2. De mening van een collega vragen
  3. Veilig beelden delen met een collega

PsyMate

DePsyMate™ is een app en is bedoeld om veranderingen in gevoelens en gedragingen in het dagelijks leven te monitoren. De PsyMate™ heeft een grote flexibiliteit en kan gebruikt worden om verschillende protocollen te programmeren die relevant zijn voor de studie van emoties en gedrag in het dagelijks leven. Het kan worden geprogrammeerd om gedurende de dag op willekeurige momenten een beep te genereren, waarna gebruikers een touch screen gebruiken om een korte vragenlijst in te vullen over hun stemming, sociale context en activiteiten in relatie tot het moment van de beep.

Intimiteit en seksualiteit, RIBW Brabant, Team Herstelondersteunende Zorg, Sue Vogel, Vicky Bousardt, Evi Henderikx

Wat uw leeftijd ook is, welke rol of functie u ook bekleedt, waar uw gevoeligheid ook ligt... Wij verwelkomen u hartelijk in ons 'belevings LAB', waar we graag het gesprek aan gaan over liefde, intimiteit en seksualiteit...

Coöperatie Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid,

We bieden diverse empowerment trainingen en een drietal opleidingen ervaringsdeskundigheid aan (ARIE, MBO en HBO) in samenwerking met het Summa College en de Fontys Hogeschool.Naast opleiding bieden we ook empowerment trainingen aan en vinden er allerlei herstel-initiatieven plaats. Ook trainen we reguliere hulpverleners en organiseren we maandelijkse thema-avonden. Markieza draait op ervaringsdeskundigheid, het gaat bij ons om eigen regie en kracht en dat proef je overal.

 

 

Stichting De Bagagedrager, Ellen Spanjers

Vanaf 2010 zijn de projecten Een steekje los? en Doe je mee? ontwikkeld. Deze twee projecten zijn opgezet, gerealiseerd en succesvol afgerond door Zorgbelang Gelderland. Wij zijn blij deze spellen, trainingen en spelactiviteiten in onze startbagage mee te nemen. We gaan verder met het (door)ontwikkelen en het initiëren van nieuwe projecten. We ontwikkelen onszelf en we ontwikkelen samen met betrokkenen!

The Reader Organisation, Jane Davis

The Reader is building a reading revolution, bringing all kinds of people together to share great literature, and creating a new form of social and mental health care.
Dr Jane Davis founded The Reader after twenty years in a university literature department. 'Reading had helped me create a life and I thought it could do the same for others. I wanted to get great books out of the university and into the hands of people who needed them.' The Reader developed its unique 'shared reading' model, and since 2008 has trained nearly 5000 people to use it to make deep and personal connections with others.
The Reader works in settings as diverse as chronic pain, drug detox, high secure mental health facilities, community libraries, care homes, schools and nurseries, end of life and dementia care.

De Buurtcirkel, Pameijer, Joke Teeuw & Andrea Stierman

Informatie op tafel over wat Pameijer i.s.m. verwanten-cliënten-medewerkers doet, bij familie ervaringsdeskundigheid ook op GZ gericht.
buurtcirkel
Buurtcirkel is een methode waarbij een groep van 9 tot 12 mensen, deelnemers, bij elkaar in de buurt wonen en hun talenten en interesses voor en met elkaar inzetten, in- en met de wijk. Zij vormen met elkaar een netwerk, een Buurtcirkel. Er is een vrijwilliger verbonden aan een Buurtcirkel. Hij/zij ondersteunt de gezamenlijk bijeenkomsten van de deelnemers, verbindt hulpvragen en talenten van deelnemers en ondersteunt hen bij het meedoen in de wijk.
De buurtcirkelcoach ondersteunt de deelnemers en coacht de vrijwilliger.

Bibliotheek,

Ochtend: The Readers Organisation, Jane Davis 

The Reader is building a reading revolution, bringing all kinds of people together to share great literature, and creating a new form of social and mental health care.
Dr Jane Davis founded The Reader after twenty years in a university literature department. 'Reading had helped me create a life and I thought it could do the same for others. I wanted to get great books out of the university and into the hands of people who needed them.' The Reader developed its unique 'shared reading' model, and since 2008 has trained nearly 5000 people to use it to make deep and personal connections with others.
The Reader works in settings as diverse as chronic pain, drug detox, high secure mental health facilities, community libraries, care homes, schools and nurseries, end of life and dementia care

Middag: Workshop Recovery Colleges

Tijden workshops:

 1. 13.30-14.15,
 2. 14.20-15.05,
 3. 15.10-15.55

Vanuit eigen kracht werken aan herstel. In de 3 in 1 Workshop Recovery Colleges nemen we je mee in een van de meest effectieve vormen van herstel; Scholing en Training. Een positieve draai geven aan hetgeen je voorheen belemmerde. Eigen ervaring en talent inzetten voor persoonlijke groei en ondersteuning van jezelf en richting anderen. Doe, denk en praat mee in onze 3 in 1 Workshop vol interactie, oefening en inspiratie!
Wie verzorgen de Workshop?

Filmzaal 1: workshop familiecoaching door Tom (Ypsilon en Altrecht) en Tiny (Indigo, Utrecht)

Ochtend

10.00-10.45 uur: Buurtzorg(t), Henk-Willem Klaassen

Bevlogen en gepassioneerde hulpverleners werken bij BuurtzorgT, een nieuwe aanbieder in GGZ land. Vertegenwoordigt zij daarmee ook de nieuwe GGZ? Buurtzorgt gaat onder andere uit van zelfsturing, eenvoud, werken met naasten, korte lijnen in de buurt.

10.45-11.45 uur, Kansen voor de toekomst: vraagsturing wérkt Jacqueline Neijenhuis, Marloes Martens, René Borkus, Marja de Kinderen, Heleen Schönau www.ypsilon.org/voucherproject

Samenwerken van hulpverleners met cliënten en hun naasten in de GGZ loont: het leidt tot betere zorg en re-integratie. Je krijgt dan immers het beste van twee werelden: de expertise van professionals én de ervaringsdeskundigheid van cliënten en familieleden.
In deze workshop hoor je er alles over. Luister naar ervaringen, praat mee en laat je inspireren door persoonlijke verhalen. Dus kom ook en doe mee onder het motto: Vernieuwen? Doe het samen!

11.45-12.30 uur, Workshop Familie als bondgenoot, drie Ypsilonners

Samenspel van professional, patiënt en familie met als doel de kwaliteit van leven van patiënt en familie te verbeteren. Ervaringsverhalen gecombineerd met de perceptie van de professional: een ware ontdekkingsreis! De professional (Kees van der Wilk), en de familieleden (Mieke Dorleijn en Theo Hoedemaker) met elkaar in gesprek.

Middag

13.30-14.30 uur, Presentatie documentaire Vuile was

Naast de presentatie zal Nynka Delcour met haar vaste begeleider Rob optreden. Ook de maker van de documentaire Paul Delcour is aanwezig. Nynka wordt geïnterviewd door Wies van den Nieuwendijk, bestuurslid van Ypsilon

14.30-15.30 uur, Workshop familiecoaching, Tom Rusting (vrijwilliger Ypsilon en Altrecht) en Tiny van Hees (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige)

Tom Rusting en Tiny van Hees leggen de basisbeginselen uit van familiecoaching met inzet van familie-ervaringsdeskundigen. Ze zullen enkele workshopdeelnemers uitnodigen om zelf, in een rollenspel, aan zo'n coachinggesprek deel te nemen.

Filmzaal 2 

Krachtige ,dappere & ontroerende verhalen van mensen met dementie en hun familieleden, Leny van Dalen, psychiater
Krachtige, dappere & ontroerende verhalen zullen u overtuigen van een andere kant van deze ziekte. Een kant die zo vaak onderbelicht blijft omdat het soms wel lijkt of de ziekte dementie gelijk staat aan verlies van identiteit en waardigheid. Blijken zal dat mensen met dementie heel goed voor zichzelf kunnen spreken. En dat zij voor mensen die van hen houden en voor hen die goed luisteren blijven wie ze waren. Tussen deze films in zal de dichter Jos van Hest gedichten en proza over dementie voordragen en voorlezen. Het geheel wordt omlijst door de zelfportretten van Willam Utermohlen die, ook toen hij aan dementie ging lijden, bleef schilderen. Zolang hij het kon. Na afloop en tussen de films en voordrachten door zal er gelegenheid zijn om met elkaar en de presentatoren van gedachten te wisselen over wat u gezien en gehoord heeft.
De film Verdwaald in het Geheugenpaleis van Klara van Es gaat over acht mensen met dementie die een dak, lief, leed en een ziekte delen. Zolang het ze lukt.

In de film Als ik Ga-Ga ben van Sjuul Schaepkens schetst zij het leven van haar moeder die op 83 jarige leeftijd aan dementie ging lijden.
Haar moeder vroeg de huisarts om euthanasie zodra ze niet meer verder zou willen en kunnen leven met deze ziekte. Mede dankzij de aanhoudende, liefdevolle ‘vertaling’ van deze wens door haar dochter, de filmmaakster, kon deze in vervulling gaan. (Geen trailer, privebezit Sjuul Schaepkens).

De dichter Jos van Hest zal o.a. gedichten van M.Vasalis en Rutger Kopland voordragen en voorlezen uit De oude koning in zijn rijk van Arno Geiger.

Studio De studio ligt buiten de Toneelschuur. Volg de plattegrond in de festivalgids

Ochtend:

10.00-11.00 Oprichting coöperaties / een inspirerend verhaal en gesprek met René Gijbels, medewerker kaasmakerij Zuivels en Lucretia d)Fonseca directeur/ondernemer GGZ NHN.

11.15-12.15 Ballroomsessie verzorgd door ervaringsdeskundigen GGZ NHN met herstelverhalen, uit de kast verhalen en andere verrassingen. Alle ruimte voor eigen inbreng, verbaal, non-verbaal, op papier of gewoon zijn en niets hoeven doen.

Middag

13.45-14.45 Spiegelbijeenkomst. Een werkvorm bekend uit de algemene ziekenhuizen maar nu toegepast binnen GGZ NHN, een uniek kans om te ervaren hoe je alle ruimte krijgt als familie, cliënt of collega om op positieve wijze verbeteradviezen te geven aan wie je maar wilt. Kom, zie, luister en ervaar!

15.00-15.45 Ballroomsessie – beïnvloed door de enthousiaste verhalen van je collega)s in de lunch wil je deze sessie zeker bijwonen, wederom Ballroomsessie verzorgd door ervaringsdeskundigen GGZ NHN met herstelverhalen, uit de kast verhalen en andere verrassingen. Alle ruimte voor eigen inbreng, verbaal, non-verbaal, op papier of gewoon zijn en niets hoeven doen.

Garage

We presenteren

 • de Socialrun en Samen Sterk zonder Stigma door de garage op een gezellige manier in te richten.
 • Beweegredenen – Dagelijks in beweging,Zorgbelang Gelderland/ Utrecht
 • De soepbus, leger de heils, Haarlem

Doorlopende inloop. #zonderstigma #socialrun #meedoeniswinnen #tegek ,is het motto.

  

TOP