organiseert i.s.m. Stichting Plus

‘We gaan het sociaal domein, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg met elkaar verbinden en schotten gaan verdwijnen’.

Review van dit symposium:

klik hier

Waarom organiseren we dit evenement?

We worden dagelijks uitgedaagd door een buitenwereld die voortdurend in verandering is. Wetten en financiering veranderen. Nieuwe technologie en sociale media liggen binnen handbereik. Dit stelt ons in staat om continue te communiceren. En meer prestaties te leveren in minder tijd. De noodzaak voor een goede verbinding tussen geestelijke, lichamelijke, emotionele en spirituele ‘veerkracht’ is nog nooit zo groot geweest.
Voortdurend veranderen en stress ervaren over langere periode heeft serieuze implicaties voor onder andere onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. We zijn allemaal anders en hebben allemaal eigen manieren gevonden om hier mee om te gaan. Op donderdag 3 november laten we zien welke methoden en methodieken kunnen bijdragen aan een gezonde balans.

Hoe ziet het programma er uit?

Wij reiken op 3 november in Amersfoort methoden aan die kunnen helpen om op eigen kracht, regie, veerkracht en weerbaarheid te vergroten. En daarmee ook respons op stressvolle situaties. Het programma van het landelijke festival is gericht op vernieuwende personen, projecten en nieuwe methodieken die kwetsbare mensen helpen in hun eigen omgeving en bijdragen aan meer eigen regie. De inleidingen, lezingen, binnen- en buiten workshops, gezond eten en drinken etc. dragen bij aan een gezond leven. Ook enkele oude en bekende helden maken onderdeel uit van het programma. De namen van deze nieuwe en oude helden gaan we de komende weken naar buiten brengen en voorstellen via sociale media.

Wanneer en waar?

3 November 2016, van 9.00 tot 17.00 in de Prodentfabriek te Amersfoort.

Kosten

259€ ex btw

Accreditatie: Er wordt o.a. accreditatie aangevraagd voor NVVP, VSR, SKJ en V&VN.

Reeds toegekend: NVVP 5 punten, Scholing Consultatieve Psychiatrie 5, Scholing GGZ 5, VSR 5, Scholing SPV 5

Het dagprogramma (Klik hier voor het programmaboekje)

Voor wie organiseren we dit evenment?

De deelnemers zijn ervaringsdeskundigen, familieleden van kwetsbare mensen, professionals, managers, beleidsmakers, inkopers van zorgverzekeraars en gemeenten, en directeuren en bestuurders.

‘Local Heroes, de nieuwe helden’ staat voor nieuwe uitdagingen, innovatieve en informele en formele steunsystemen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke bronnen van kwetsbare mensen.

Wat is er te beleven?

We gaan veel nieuwe ontwikkelingen laten zien, en ook ter plekke collectief brainstormen, nadenken, ontwikkelen, elkaar inspireren en enthousiasmeren. Denk aan ontwikkelingen als: resource group assertive community treatment (RACT), Jouw ingebrachte mentor (JIM), buurtcirkels, herstelacademies, opleidingen voor ervaringsdeskundigen, lokale burgerinitiatieven en een keur aan op dit moment nog onbekende ‘pareltjes' uit de buurten en wijken in Nederland. De line-up beslaat een groot podium, Stage1, diverse subruimten, aangevuld met een terras en lunchmogelijkheden in de binnen- en buitenruimte.

Eigen regie?
Je hebt zelf de regie, dus loop rond, maak kennis met anderen. Stel je eigen programma samen, bouw je eigen kennisfeest, haal iets te eten, neem een drankje, verwarm je bij een vuurkorf, maak een praatje, en verbaas je over alle mogelijkheden die we je kunnen bieden.

Uitgebreide programmaoverzicht 

Hieronder ziet u per ruimte wat de sprekers presenteren. Het wordt dus regelmatig aangevuld.

Klik op de naam van de Room om het programma te zien:

MainstageSpecials Ract RoomSchool of lifeCommunity cornerParticipation & recoveryResearch & practices

Mainsstage

 Spreker: Philippe Delespaul, 

De wijk als natuurlijke niche voor de GGZ of als dwangbuis voor de burger?

De GGZ moet haar werkgebied verplaatsen naar de leefomgeving van de cliënt omdat burgers met een kwetsbaarheid in het dagelijkse leven in de eigen woonomgeving willen slagen. Maar de wijk is ook ‘onveilig’ en mist de privacy. Wanneer is de wijk een zegen en wanneer een dwangbuis?

Spreker: Marjan Ter Avest, 

Het landelijk platform geestelijke gezondheidszorg (LPGGz) en het Fonds Psychische Gezondheid werken samen hard aan de ontwikkeling van MIND NL, een beweging voor en door cliënten en familie in de ggz en het sociaal domein. Er wordt nagedacht over een goed missie- en een visiedocument en een stappenplan om tot een krachtige beweging te komen die bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven voor mensen met psychische klachten en hun familie. Tijdens deze lezing schetst Marjan de eerste contouren van deze belangrijke nieuwe ontwikkeling.

Spreker: Ron vaz Dias, 

- Korte inleiding ontstaan Stichting iTanks
- Hoe verbinden en vernieuwen de kernwaarden van iTanks zijn geworden
- Hoe zien wij innovatie en enkele voorbeelden van innovaties
- Verbinding leggen naar GGZ


Spreker Tom van Mierlo, 

De Big 5 zijn niet meer weg te denken. Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn methodieken als: flexible assertive community treatment (F-ACT) , high intensive care (HIC), active recovery triade (ART), intensive home treatment (IHT) en resource groepen (RG) niet meer weg te denken. De uitdaging voor de komende jaren is om deze methodieken en de initiatiefnemers achter deze methodieken te bundelen en de aansluiting te zoeken bij gemeenten.


Spreker: Gerda Deekens, 

KRACHT IN NL maakt “initiatieven” uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector.
Een topsector die inzet via eigen kracht, slim combineren, menselijke maat en samen doen op nieuwe (lokale) economieën. Kracht in NL inspireert, overheid, bedrijf, kennisinstelling en geld- en geefsector ruimte en energie te geven aan die nieuwe topsector. Innovatoren uit alle sectoren zijn verbonden in de Kracht in NL community. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk NL.


Sprekers: Tineke van der Burg & Frank Asmus, 

Samen ondernemen voor een gezonde stad,

Voedseltuin Rotterdam is in de loop der jaren meer gebleken dan een sociaal initiatief waarbij ‘actieve burgers’ en ‘kwetsbare burgers’ op eigen initiatief en risico een bijdrage leveren aan de publieke zaak. In dit geval: het produceren van duurzame seizoensgroenten voor de voedselbank. Voedseltuin Rotterdam is ook een gebiedsgerichte en participatieve ontwerppraktijk om een vitale plek te laten ontstaan, met inachtneming van tal van partijen. In dit geval: het samen met gebruikers en andere stakeholders ontwikkelen van een gebiedsplan, waarbij het ontwerp van de voedseltuin het centrale thema was. Waarbij onverwachte situaties, mogelijkheden en perspectieven ontstaan.


Spreker: Fleur Imming, 

Bestuurlijke innovatie in Nederlandse steden, kan het ook anders. In Amersfoort kan het zeker. Een van de kernthema’s van de gemeente is wijkgericht werken: een eerste inventarisatie van wijkgericht werken in samenhang met de geestelijke gezondheidszorg in Amersfoort,


 Theatergroep “doe maar gewoon”

In deze minivoorstelling wordt een actueel thema uit de psychiatrie verwerkt tot theatrale vertelling. In “Gewoon in de buurt” komt een buurvrouw na een opname binnen de GGZ weer terug in haar vertrouwde omgeving, maar is de buurt nog wel zo vertrouwd?

Sprekers: Sikko Bakker

B&A groep,

Een korte inleiding over op welke wijze er een brug kan worden geslagen tussen zorg en welzijn en hoe wijkgericht en buurtgericht werken daarin past. Met ondernemerschap en eigenaarschap het nieuwe denken en organiseren van GGZ gaan activeren, resultaatsturing en netwerkorganisatie als basis voor vernieuwing.

Spreker: Michel de Visser, 

Wat is nodig voor goede lokale zorg? Wat heb je nodig om grip te krijgen? De resultaten van een benchmarkonderzoek bij 24 teams, worden gekoppeld aan praktijkervaringen. Zo ontstaan handvatten voor de doorontwikkeling van de wijkteams en de zorg op lokaal niveau.

Michel de Visser

Sprekers:

Terug

Specials Ract Room

Sprekers: Frits Bovenberg & Eva Leeman
Tijdens dit blok laten we zien wat de stand van zaken is rond de thema’s: resouce group assertive community treatment (RACT) en resource groepen (RG). Samen met de deelnemers nemen we de stand door en gaan we in gesprek over, de modelbeschrijving, het landelijk onderzoek, het boek, werkbezoeken aan Zweden en de implementatie en scholing van RACT en resource groepen in Nederland.


Spreker: Marianne van der Linden

Resource Assertive Community Treatment (RACT) is onderzocht in Zweden en kent bemoedigende resultaten. RACT draagt bij aan verregaande ambulantisering, kortere opnames en werkt herstelondersteunend. In dit zorgmodel werkt de cliënt aan zijn herstelproces door actief zijn naasten te betrekken bij het herstelproces. Op methodische wijze wordt gezamenlijk gewerkt aan haalbare korte termijn doelen met aandacht voor communicatietechnieken en psycho educatie. Hoe kan dit vorm gegeven worden in de wijk? Is hierin nog wel plaats voor de gespecialiseerde GGZ?


Spreker: Hans Kroon

Resource groepen bieden een oplossing om van de zorg en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen een beter samenspel te maken van de patiënt, familie, maatschappelijke hulpbronnen en professionele zorg. De behoefte aan dit steunsysteem bestaat al langer, de resource groepen bieden een nieuwe structuur om er meer werk van te maken. Bovendien sluit de methode met haar nadruk op regie en handelsmogelijkheden van de patiënt aan bij doelstellingen rond herstelgerichte zorg en empowerment. Tijdens dit blok wordt het landelijk onderzoek belicht en is er ruimte om vragen te stellen over het design en de mogelijkheid tot deelname.


Sprekers: Jannie Groen en Charles Silvester

In de presentatie worden de opzet en uitgangspunten van het project “RACT/JIM in verbinding met FACT Jeugd en Gezin” nader toegelicht. Het project betreft een innovatieve versterking van de formele- en informele steunsystemen gericht op jongeren in de regio Rijnmond. Het gaat daarbij om een combinatie van “best practices” vanuit FACT Jeugd (formeel steunsysteem) en RACT/JIM (informeel steunsysteem). Het project zal vergezeld gaan van een onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe aanpak.


Terug

School of life

Spreker: Kees Fortuin en Mariska van Keulen

Bewoners zijn we allemaal, dus alle kennis zit aan tafel,

Hoe ziet jouw dagelijkse praktijk eruit? En waar loop je zelf tegenaan als burger? Als bewoner van je eigen wijk? Je eigen buurt? We gaan met elkaar in gesprek, zodat je verder komt. Alle kennis zit aan tafel, met elkaar komen we verder. Een open gesprek over samen onderzoeken hoe we in deze complexe wereld tot pragmatische en haalbare oplossingen kunnen komen.


Spreker: Levi van Dam

Sociale relaties vergroten de gezondheid. Dat is wetenschappelijk aangetoond, net zoals beweging en gezond eten. Maar hoe versterk je sociale relaties in complexe situaties? De JIM-aanpak biedt praktische handvatten en een duidelijke visie op het samenwerken met belangrijke anderen uit de omgeving van (kwetsbare) mensen.


Sprekers: Judith Limahelu en Yvonne Droogh

Tree of Life is een evidence based (groeps)methode gebaseerd op narratieve uitgangspunten.
Samen exploreren van de levensboom, ‘tree of life’ opent de mogelijkheid om verbindingen te maken en moeilijke gebeurtenissen bespreekbaar te maken. Deze methode is zeer geschikt voor kinderen en volwassenen die getroffen zijn door, trauma, geweld, oorlog en/of verlies. Er is veel aandacht voor de familiegeschiedenis en achtergrond in relatie tot de huidige context.

Spreker: Patrick Leenen

Wat maakt complexe problematiek zo complex? Complexe problematiek lijkt in toenemende mate een term die wordt gebruikt bij mensen die de aansluiting missen in de maatschappij en in de reguliere zorg. Wat is de bijdrage van de hulpverlening, de cliënt zelf en de maatschappij?


Terug

Community corner

Spreker: Ruud Kraaijeveld, Eddo Velders en John Hussarts

MiiND neemt eenzaamheid weg,

MiiND is een nieuwe online community die mensen in staat stelt, samen met hulpbronnen uit de ggz en het sociaal domein, te leren onderling contact aan te gaan, identiteit te ontwikkelen en met elkaar over koetjes en kalfjes te praten. Dit instrument geeft mensen in een sterk sociaal isolement kansen om zich opnieuw uit te vinden en te ontplooien.


Spreker: Sander Viergever en Tanya Smiley, Presentatie

In de presentatie vertellen de deelnemers van Buurtcirkel in samenwerking met Andrea Stierman (projectleider) en Ruud van der Kind (accountmanager) wat een buurtcirkel is, wat een Buurtcirkel betekent voor de deelnemers en de wijk en hoe u ook in samenwerking met Pameijer buurtcirkels kunt ontwikkelen en opstarten.


Spreker: Gerard Lohuis, 

GGZ en (Sociale) Wijkteams: echt veranderen of meer van hetzelfde?!

Hoe gaat de GGZ de wijk in zonder deze te medicaliseren en hoe zorgen sociale Wijkteams er voor dat ze doen waarvoor ze bedoeld zijn. Het gaat om de verbinding tussen sociaal domein en GGZ en/ of ambulante teams GGZ en de wijkteams.Dit gaat niet vanzelf.

Spreker: Michiel van der Pols

De spreker heeft 12 jaar gediend als officier bij het Korps Mariniers en heeft op zijn jonge leeftijd al een hoop beleefd en meegemaakt. Die ervaringen heeft hij ingezet als stadsmarinier in Rotterdam. Daar werkt hij al ruim 8 jaar lang dagelijks met een groot aantal partijen samen om Rotterdam veiliger te maken. Door middel van persoonlijke verhalen neemt hij u mee door beide werelden: die van marinier en stadsmarinier. Hij staat daarbij nadrukkelijk stil bij ‘leiderschap’.


Sprekers: Hiske Becker & Marc Bosma

GGZ in Bonaire – Herstellen op een Eiland,

In Bonaire ontwikkelt zich op kleine schaal een maatschappelijk geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg waarbij zorg geoptimaliseerd wordt in aansluiting op de cultuur en sociaal maatschappelijke omstandigheden van de regio. Er is samen met andere stakeholders op het eiland een sluitend zorgnetwerk ontwikkeld. De uiteindelijke doelstelling is om de psychische gezondheid van de hele bevolking te verbeteren. Psychisch onwelbevinden is immers een breed maatschappelijk probleem dat het best maatschappelijk geïntegreerd wordt aangepakt. Zorgorganisatie op Bonaire lijkt vergelijkbaar met zorgorganisatie in de wijk, met hulpverleners die in de directe omgeving wonen en met een voorkeur voor oplossingen op maat rond het individu en zijn omgeving in plaats van zorgorganisatie aangestuurd door de organisaties met hun werkingsprotocollen.


Sprekers: Nynke Mulder & Micha Nies-Maes

MHFA, Een samenleving zonder Stigma in de praktijk, Presentatie

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin iedereen open kan zijn over psychische aandoeningen. Dat doen wij door mensen bewust te maken van vooroordelen en de impact hiervan. Wij werken hierin samen met landelijke initiatieven, één van deze initiatieven is de methodiek Mental Health First Aid (MHFA).
1 op 4 Nederlanders ervaart psychische problemen, 1 op de 2 Nederlanders komt in aanraking met iemand met psychische problemen. Weet jij hoe je iemand kan helpen met psychische problemen?
Mental Health First Aid kan je hierbij ondersteunen door je meer inzicht te geven in psychische problemen, je weet wat je kan doen als iemand ondersteuning nodig heeft bij psychische problemen. Wil je meer weten bekijk ons filmpje. In 2 / 3 minuten krijg je een impressie van MHFA:

Terug

Participation & recovery

Spreker: Olaf Galisch

Open Dialoque, betekenis zoeken bij ontwrichtende ervaringen, Presentatie

Uit onderzoek in Finland blijkt dat Open Dialogue ervoor zorgt dat 70% van de mensen met een acute psychose binnen twee jaar nadien vrijwel geheel vrij van symptomen zijn en verder kunnen zonder medische begeleiding. Bovendien worden de resultaten bereikt met minder opnames en minder hoge doseringen medicijnen.
Door op een methodische wijze het gesprek over de psychische ontwrichting te voeren niet in termen van ziekte maar in termen van betekenis, krijgt iedereen zicht op wat de ontwrichting betekent en ontstaat een samenwerking die kan leiden tot nieuwe ideeën en creativiteit. “Denken met” is belangrijker dan “denken over.” Alle discussies over opname, medicatie en alternatieven in de behandeling vinden plaats in aanwezigheid van alle betrokkenen. Dit meedenken leidt tot meer mogelijke oplossingen bij psychiatrische crises en biedt openingen in chronische situaties.

 Spreker: Natalie Bunschoten

Hope; een inspirerende workshop over hoop die wordt gegeven door studenten van Howie the Harp™. De nadruk ligt op de persoonlijk ervaring en wat hoop heeft betekend voor het zoeken en vinden van een baan als professioneel hoopverlener.
Ownership; “Eigenaarschap naar en in werk.”
Wisdom; “Herstelverhalen: kracht voor jezelf, kracht voor anderen.” Laat u tijdens deze interactieve workshop meenemen op de reis naar herstel en ontdek de kracht van herstelverhalen!
Inspiration; “Hoezo afgekeurd?” deze interactieve workshop zal u inspireren om op zoek te blijven gaan naar de mogelijkheden en talenten van de klanten.

Spreker: Anke de Ruiter

Een kijkje bij…Bemoeizorgteam Breda. Betrokken, proactief, vasthoudend, professioneel, empathisch en bewust van ketenpartners.

De opdracht van bemoeizorgteam Breda bestaat uit het vinden van sociaal kwetsbare mensen met complexe problematiek, contact leggen en houden, de begeleiding naar en ongevraagde nazorg om terugval te voorkomen. Het doel van bemoeizorg is te komen tot een situatie die voor betrokkene en zijn of haar omgeving passend en acceptabel is.

CTI team Breda

Spreker: Anja van Driel

Samenwerken met bedrijven.

Met de Delft City Shuttle heeft DOEL een toeristisch vervoersinstrument gecreëerd samen met de toeristenbranche. De toeristenbranche participeert actief in een project voor cliénten van de GGZ. Cliënten komen in een situatie waarin ontzettend veel mogelijkheden zijn om te ontwikkelen, maar ook een fijne plek om zonder veel ontwikkelpotentieel op een zinvolle manier een bijdrage te leveren aan de stad Delft.

Met Was en Koffie werken we samen met T-zorg een thuiszorg organisatie die huishoudelijke zorg geeft in Delft. Daarnaast is er samenwerking met de gemeente Delft.
Gezamenlijk is er een project opgezet, met als doel een algemene voorziening te realiseren voor wassen en strijken, voor mensen die dit eerder in de thuiszorg geindiceerd kregen. Cliënten van GGZ Delfland, wassen en strijken voor mensen, bezorgen de was en recent zijn we gestart met het uitvoeren van wassen en strijken bij de mensen thuis in aanvulling op de huishoudelijke zorg. Dit maakt de huishoudelijke zorg goedkoper , maar biedt vooral onze cliënten de kans om binnen deze sector werkervaring op te doen en eventueel door te stromen naar een baan binnen de thuiszorg.


Terug

Research & practices

Sprekers: Janite Brands

Dat wat de we doen is net even anders en we ervaren dat het werkzaam is. Onze ‘beweging’ bestaat uit ervaringsdeskundigen, betrokken wijkbewoners, ondernemers en ZZPers, onze bezoekers en deelnemers uit wijkbewoners met een GGz achtergrond en zonder. We gaan voor volledige inclusie. Wat we bovendien ook anders doen is onze manier van werken. We hopen hiermee een blijvende brug te slaan naar duurzaam herstel en participatie.


Spreker: Bram Steijn, Presentatie

Prof. dr. Bram SteijnIn deze workshop zal worden ingegaan op een recent onderzoek onder meer dan 100 wijkteams in verschillende gemeenten in de Randstad. Uitgangspunt was het model van ‘high performance teams’ van Kuipers en Groeneveld. We zullen op basis daarvan ingaan op de vraag welke factoren een wijkteam ‘high performing’ maakt. Zie filmpje

Spreker: Anja van der AA, 

Deze workshop gaat over het organiseren van een vraaggerichte en dynamische Infrastructuur van de Gezonde Wijk. Doel is een duurzame, efficiënte en continue samenwerking tussen professionals in de zorg en andere partners in de wijk. Een infrastructuur die goed aansluit bij de behoeften van inwoners en burgerparticipatie. Ook een infrastructuur die nodig is voor het opschalen van veelbelovende eHealth-initiatieven.


Sprekers: Tim Kreuger en Tim Troost

In deze lezing bespreken we de zin en de onzin van kwetsbaarheid
Er waait een gure wind buiten en in de instellingen?
Als je zelf je eigen kwetsbaarheid inzet in het contact met cliënten dan sluit je beter aan bij de cliënt en maak je ruimte voor een goede werkrelatie.
Daarnaast bespreken we dat ervaringsdeskundigheid een extra competentie is die je inzet in de ggz maar ook in het sociaal domein.
Op de werkvloer is het bespreken van je kwetsbaarheid nog een taboe.


Sprekers: José Weststrate en Lieke Zomer

‘Maatwerk’, ‘Eigen Kracht’ en ‘Participatie’ zijn veelgebruikte termen om de uitgangspunten van de Wmo 2015 te beschrijven. Het vormgeven van deze uitgangspunten (ook wel de Transformatie genoemd) ligt in handen van de Nederlandse gemeenten. GGZ Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd onder cliënten, zorgaanbieders en gemeenten om dit proces kaart te brengen. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in wat er door deze stakeholders verstaan wordt onder de transformatie van de Wmo 2015, in hoeverre de transformatie nu al is vormgegeven in de praktijk, waar momenteel nog belememringen liggen en wat er nog nodig is om verder te komen.


Terug

TOP