Powered by 

Direct naar het programmaschema 

Presentaties gegeven tijdens de dag (Presentaties worden aan de praatjes gekoppeld zodra wij deze ontvangen hebben).

Foto's van het symposium

Rijtuigenloods impressieDatum

Donderdag, 30 april 2015
Locatie
De Rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61
3812 GZ Amersfoort
Kosten
De kosten voor het kennisfestival bedragen €234 exclusief btw. Nieuw bij Stichting GGZ+. Een deel van de inschrijfkosten komt ten bate van het GGZ+ cliënten en familiefonds. En wordt gebruikt om cliënten en familie toegang te geven. De toewijzing zal plaatsvinden en gecoördineerd worden via twee afgevaardigden van respectievelijk de cliënten- en familieverenigingen. Binnenkort volgt meer nieuws.
Accreditatie
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 5 punten
  • VSR 6 punten
  • NVvP 4 punten
 
Doel van het kennisfestival
U te enthousiasmeren over de mogelijkheden van technologie en -Health in de langerdurende geestelijke gezondheidszorg. 
Het kennisfestival wil een breed platform bieden om nieuwe innovatieve ideeën en producten te presenteren en contacten op te doen en te discuseren over hoe we met deze nieuwe ontwikkeling om kunnen gaan.
 
Na een geweldig succesvol (download de evaluatieresultaten) e-Health festival 2014 in Delft, blijkt wel dat er een grote behoefte is aan kennis en het delen van ervaringen m.b.t. e-Health in de langerdurende zorg. Onze bezoekers in Delft gingen geïnspireerd en met veel nieuwe ideeën en inzichten over e-Health terug naar de praktijk. 
Zoals een bezoeker aangaf: "Ik zag e-Health als het zoveelste opgedrongen truckje, maar ik zie nu de mogelijkheden en dat het veel meer is dan het online een psychotherapie volgen. De technologie kan mij en mijn cliënten echt gaan helpen in mijn praktijk. Deze dag heeft mij geïnspireerd om de e-Health en technologie zelfs in mijn eigen leven te gaan integreren. Ik heb direct Daybook geïnstalleerd om ervaring op te gaan doen."
Kom ook, laat u inspireren, deel uw ervaringen, ga de discussie aan en laten we de technologie omarmen. 
 
Programma
Het programma zal net als e-Health voor EPA 2014 een festivalopzet krijgen. Dit betekent dat u uw eigen dag indeelt. U kiest uit verschillende tracks op basis van uw kennisbehoeften. Elke track vertegenwoordigt een thema op het gebeid van TECH in de geestelijke en maatschappelijke zorg. De thema's die aan de orde kunnen komen zijn: ervaringen in de praktijk, werkende oplossingen, onderzoek, herontwerp psychiatrie, implementatie, het grote verhaal, zelfsturing, netwerkorganisatie, ethiek, studenten nemen waar. 
 
Voorlopig programma
 
Programmacommissie
• Marijke van Putten, voorzitter;
• Philippe Delespaul;
• Mark van der Gaag;
• Joep Kolijn;
• Thijmen Zaalberg;
• Michiel de Leeuw;
• Frans Ginjaar;
• Petra Tamis;
• Bram Berkvens;
• Eddo Velders, secretaris.
TOP