In deze room delen bedrijven met e-Health-tools voor de EPA-doelgroep hun ervaringen met de implementatie. Deze ervaring kan organisaties, hulpverleners, gebruikers en managers helpen bij het stellen van reële verwachtingen en doelen. Zo wordt de keuze voor welk e-Health-programma ingezet gaat worden en welk traject hiervoor te volgen een stuk overzichtelijker en neemt de kans op succes enorm toe. Het programma in de Solution-room herhaalt zich 6 keer.

De volgende Solutions worden besproken:

Vicasa

Personen met een psychiatrische aandoening hebben behoefte aan snel contact met hun verzorger of familielid wanneer het nodig is. Vicasa, het veilige woon- en comfortconcept van Simac Healthcare, biedt een bewezen platform voor diensten op afstand waarin beeldbellen centraal staat. Cliënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners kunnen op een laagdrempelige manier, direct op afstand met elkaar communiceren via een beeldverbinding. Met als resultaat frequenter contact, hogere efficiency en een betere grip op crisissituaties. Bovendien krijgen verzorgers letterlijk beter zicht op de cliënt in zijn of haar thuisomgeving. Ook biedt Vicasa toegang tot elektronische cliëntendossiers en extra service via comfortdiensten zoals maaltijdservices. Meer informatie: www.vicasa.nl.

 

Bias Blaster

Sociale angst is een veelvoorkomende comorbide stoornis bij mensen met een psychotische stoornis. Cognitive Bias Modification-interpretation (CBM-I), een evidence based interventie bij patiënten met een sociale angststoornis, is in de behandeling voor patiënten met een psychotische stoornis nog vrij onbekend. De 'serious game Bias Blaster is ontwikkeld voor mensen met een psychotische stoornis waarbij gebruik is gemaakt van CBM-I. CBM scenario’s werden leuker gemaakt door stripjes en geïntegreerd in een bubble shoot game. Door het spelen van scenario’s kunnen punten verdiend worden waarmee de bom opgeladen kan worden. De hypothese is dat het spelen van deze game sociale angst bij mensen met een psychotische stoornis kan verminderen.

 

De BETERapp

Met de BETERapp van Bloei krijgt de cliënt de regie over zijn eigen herstel en mobiliseert hij zijn netwerk van formele en informele zorgers. Met de app kun je dagelijks jouw stemming bijhouden, een doel en activiteiten instellen en bijhouden hoe goed je deze behaalt. Als het je alleen niet lukt, dan kun je een vriend, familielid, mantelzorger of professionele hulpverlener bijschakelen. Deze helpers krijgen dan toegang tot jouw informatie. Zij gebruiken een eigen versie van de BETERapp; de BETER webapp. Voor professionele hulpverleners werkt de BETER webapp als een eenvoudige en gebruikersvriendelijke schil over het EPD heen. Surf voor meer info en de link naar de gratis download naar http://www.beterapp.nl

 

Minddsitrict

E-Health-leverancier Minddistrict gelooft dat de slimme inzet van technologie kan bijdragen aan een duurzame gedragsverandering van mensen. In iedere behandeling staat de relatie tussen cliënt en behandelaar centraal. Het e-Healthplatform van Minddistrict ondersteunt juist die behandelrelatie, biedt aanvullende therapeutische tools en is een verlengstuk van de behandelaar. Minddistrict heeft een ruime ervaring met het ontwikkelen én implementeren van e-Healthproducten voor de gezondheidszorg, ruim 60 instellingen in de ggz werken met de producten van Minddistrict. Het e-Healthplatform en modules bieden oplossingen voor korte en intensieve zorg, van jong tot oud en voor een breed scala van psychologische en psychiatrische problemen. Zie film.

 

Virtual Reality

Cognitieve gedragstherapie in een virtuele wereld. Een grote groep mensen met een psychotische stoornis neemt slechts beperkt deel aan onze maatschappij. Gevoelens van achterdocht en sociale angst vormen een drempel om sociale situaties aan te gaan. Virtual Reality Exposure Therapie voor sociale veerkracht (VRET.P) is een herstelgerichte, cognitief gedragstherapeutische behandeling die gebruikt maakt van exposure in virtuele sociale werelden. VRET.P is ontwikkeld om de sociale participatie van mensen met een psychotische stoornis te verbeteren. De hypothese is dat wanneer we de achterdocht en angst behandelen in een virtuele sociale omgeving, de deelnemers sociale situaties in het dagelijks leven meer durven op te zoeken en daar minder spanning in ervaren. Demo door: Nicolien Savelsberg, research assistant op het VRET.P onderzoeksproject, en Roos Pot-Kolder, promovendus/psycholoog VGCt i.o., Centrum Eerste Psychose.

 

Sense

Bij Sense geloven wij dat wij u kunnen helpen beter met uw gezondheid om te gaan. Wij zijn uw steuntje in de rug, zodat u zelf beter de regie kunt voeren over een gezonder leven. Wij geven u inzicht. Wij helpen u met realistische verbeterdoelstellingen (stap-voor-stap). Wij stimuleren u op de plek en het moment dat het ertoe doet en op een manier die u het beste aanspreekt. Wij veranderen uw smartphone in een persoonlijke gezondheidscoach die 24/7 beschikbaar is.
Graag tonen wij u Goalie, een toepassing die wij in nauwe samenwerking met PsyQ hebben ontwikkeld om beter met angsten en depressie om te gaan. 

Zie website http://www.sense-os.nl/

 

Temstem

Helpt tegen het horen van stemmen (winnaar Rotterdam designprijs). Temstem is een app die u overal kunt gebruiken. Met behulp van taalspellen helpt temstem u om minder last van de stemmen te hebben door: de stemmen tijdelijk te laten stoppen, te proberen de stemmen minder levendig en indrukwekkend te maken en de gebruiker te helpen zich sterker en zelfverzekerd te voelen.
De app bevat twee taalspellen, Taaltikker en Woordlink. Doordat u de spellen speelt, bent u afgeleid van de stemmen. Daarnaast biedt Temstem oefeningen die de levendigheid van de stemmen af doet nemen.

 

MiiND

Het doel van MiiND is om effectievere zorg tegen dezelfde of lagere prijs te realiseren voor cliënten in een FACT behandeling. Dit krijgt vorm in een 'communitybased lotgenotennetwerk', georganiseerd via een zorgweb, waarbij cliënten elkaar kunnen versterken. Dit geeft niet alleen effectievere zorg; het sluit ook aan bij de behoeften van een cliëntengroep voor wie sociaal isolement de grootste lijdensdruk veroorzaakt.

Via deze MiiND community wordt zorg effectief en flexibel georganiseerd tussen professionals, peers en ervaringsdeskudigen. Dit leidt tot de versterking van professionals en zorgteams. Tegelijkertijd helpt het cliënten bij het vinden (en aanbieden) van ondersteuning, doorbreekt het hun sociaal isolement en creëert het een laagdrempelige oefenomgeving voor sociale interactie en herstel, waarbij cliënten met elkaar hun sociale vaardigheden kunnen oefenen. Dit geeft niet alleen effectievere zorg; het sluit ook aan bij de behoeften van een cliëntengroep voor wie sociaal isolement de grootste lijdensdruk veroorzaakt en een laagdrempelige sociaal tool gewenst is.

De MiiND community kenmerkt zich door het aanbieden van laagdrempelige toegang tot een sociale peer groep van 8-20 cliënten in een virtuele omgeving, waarin een of meerdere virtuele huiskamers en privé contact via video chat aangeboden worden, een forum voor kennisuitwisseling rondom verschillende thema's en een groeps- en privé berichten dienst, aangevuld met een gedeelde agenda. Verschillende onderdelen waardoor cliënten met elkaar laagdrempelig kunnen socialiseren, elkaar kunnen versterken in een veilige setting en zowel virtueel als in de reëele wereld activiteiten kunnen ondernemen. Een community die herstel versneld en terugval voorkomt.

 

Luc-i 

Luc-i is de naam van de app waarmee jongeren hun behandeling tussen de face to face afspraken met hun behandelaar kunnen voortzetten. Luc-i is het personage dat hen daarbij ondersteunt middels herinneringen en beloningen. Met behulp van deze applicatie zijn jongeren zich dagelijks bewust van de behandeling en zijn de effecten van de behandeling direct inzichtelijk voor zowel de jongere als de behandelaar. Dagelijks herinnert Luc-i de jongere automatisch om de stemmingsmeter in te vullen en daagt Luc-i hen uit om hun GGGG-schema in te vullen. Van deze gegevens kan gemakkelijk een grafische weergave worden gemaakt. Luc-i beloont als de opdrachten zijn uitgevoerd. Met behulp van verdiende punten kan Luc-i steeds meer gepersonaliseerd worden, wat de jongere stimuleert de app te blijven gebruiken. Verder heeft de app een chatfunctie om direct in contact te blijven met de behandelaar en is het mogelijk direct een afspraak met de behandelaar in te plannen. De jongere kan gezamenlijk met de behandelaar een noodplan invoeren, zodat hij of zij zich ook buiten de afspraken om gesteund voelt. De hulptroepen die door de jongere zelf zijn ingevoerd kunnen direct worden ingeschakeld via een snelkoppeling. Extra bijzonder aan deze functionele app is dat er veel aandacht is besteed aan de vormgeving (look and feel), waardoor Luc-i extra aantrekkelijk is voor deze doelgroep om er gebruik van te maken.

 

Haerst

"Psychiatrische diagnostiek moet beter en transparanter" Medisch Contact 2005
De Diagnostische Camera maakt psychiatrische diagnostiek beter van kwaliteit doordat het de essentiële elementen van het diagnostisch gesprek vastlegt, en deze videofragmenten daarnaast voor aanvullende diagnostiek (multidisciplinair overleg of Second Opinion) bruikbaar zijn De Diagnostische Camera maakt psychiatrische diagnostiek transparant doordat het inzichtelijk maakt op basis van welke gegevens en gedragingen tijdens een diagnostisch gesprek de conclusies (ie diagnose) wordt gebaseerd 

"Huisartsen hebben geen tijd voor een diagnose, mensen komen zo al snel in de tweedelijns GGZ" NZa 01-2012
De Diagnostische Camera maakt het mogelijk snelle diagnostiek op afstand te doen door de psychiater. Alleen zo kan de Basis GGZ snel, flexibel en kosten-efficiënt worden gerealiseerd.
"De GGZ moet effectiever en betaalbaar" Rijksoverheid 06-2012
De Diagnostische Camera maakt snelle en betrouwbare diagnostiek mogelijk, en stelt hierbij de interviewer in staat te leren van zijn/haar eigen interview-/diagnostische-vaardigheden De Diagnostische Camera realiseert door vergroting van de armslag van de psychiater (ie. diagnostiek en triage op afstand, en los van tijd en ruimte) een kostenbesparing van gemiddeld één psychiater op een team van vier à vijf psychiaters. Dit levert een besparing op van ongeveer €150.000
op jaarbasis per bespaarde psychiater. Nog los van de vervanging van arbeid die op andere disciplineniveaus
kan worden gerealiseerd (ie. inzet van Verpleegkundig Specialisten ter vervanging van Artsen
GGZ).

 

 

TOP