In de Science-room worden de wetenschappelijke kanten van e-Health belicht. Deze room wordt mede mogelijk gemaakt door:TeamM

Tijd Spreker
9.45-10.30 Mirjam van Orden 
11.00-11.45 David van den Berg
12.00-12.45 Fabiana Engelsbel, Frank Lagerweij en Rosalie Hordijk
13.45-14.30 Mirjam van Orden 
14.45-15.30 David van den Berg
15-45-16.30 Fabiana Engelsbel, Frank Lagerweij en Rosalie Hordijk

 

 

 

 

 

 

 

Fabiana Engelsbel, Rosalie Hordijk en Frank Lagerweij

Respectievelijk onderzoeker, junior-onderzoeker en adviseur business care

Ervaringsonderzoek en kosteneffectiviteit e-Health voor EPA

Engelsbel en Hordijk hebben onderzocht hoe EPA-cliënten en hun hulpverleners het gebruik van telezorg waarderen. Ook het daadwerkelijke gebruik van telezorg is in kaart gebracht. Tot slot is nagegaan in hoeverre het gebruik van telezorg de zelfmanagement van de cliënten rondom hun aandoening bevordert. Lagerweij heeft onderzocht hoe de financiële effecten van het inzetten van beeldschermen in het primaire zorgproces kunnen worden begroot. Worden de begrote effecten ook gerealiseerd?

 

 

Mirjam van Orden, Margé Nooteboom en Anouk Gieskes

Respectievelijk senior-onderzoeker, projectleider e-Health Bavo Europoort en projectleider e-Health Parnassia

Brainwash – van het denken in belemmeringen naar denken in kansen van online zorg voor EPA-patiënten

Er wordt geprobeerd kansen en mogelijkheden te creëren uit de onmogelijkheden, beperkingen en belemmeringen die we in de praktijk ervaren, horen en veronderstellen voor het aanbieden van online zorg aan EPA-patiënten. De resultaten uit een onderzoekje naar de toegankelijkheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid van e-Health voor EPA-patiënten worden besproken.

 

David van den Berg en Femke de Boer

Respectievelijk GZ-psycholoog i.o. specialist en onderzoeker bij Parnassia Bavo Groep en senior design strategist bij Reframing Studio

Betekenisvolle innovatie in de GGZ

Van den Berg en De Boer geloven in innoveren vanuit visie, in innovatie waarbij menselijke belangen centraal staan en in innovaties die passen in de wereld van morgen. Het spanningsveld tussen innovatie en wetenschap wordt geschetst aan de hand van zorginnovatie temstem, een app tegen stemmenhoren. Laat u uitdagen, laat u inspireren en ga in discussie over de werkelijke waarde van innovatie in de GGZ.

TOP