Op de Mainstage vinden plenaire lezingen plaats. De lezingen worden twee keer gehouden.

Tijd Spreker
9.45-10.30 Marijke van Putten
11.00-11.45 Mark van der Gaag
12.00-12.45 Marijke van Putten
13.45-14.30 Heleen Riper
14.45-15.30 Mark van der Gaag
15-45-16.30 Heleen Riper

 

 

 

 

 

 

 

Dagvoorzitter Bram Berkvens

Bram Berkvens2

Ervaringsdeskundige

Bram Berkvens is coördinator van het Centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid bij GGz Breburg. Bram heeft 12 jaar op diverse niveaus gewerkt bij GGz Eindhoven als ervaringsdeskundige. Momenteel is hij ook landelijk betrokken bij de HIC (High Intensive Care) ontwikkelingen.

 

Marijke van Putten

Psychiater en lid Raad van Bestuur GGZ Noord Holland Noord

Thuis 2.0

Wat zijn de resultaten van drie jaar samenwerking tussen meerdere GGZ organisaties m.b.t. zorg op afstand? Ruim 1000 cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in ruim 30 verschillende teams hebben de afgelopen drie jaar geëxperimenteerd met telezorg. De resultaten van het onderzoek, dat kwalitatieve en kwantitatieve aspecten behelst, worden in deze lezing gepresenteerd.

 

Heleen Riper

Professor aan Leuphana University, Lüneburg, eMental-Health, Associate Professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Senior Researcher bij GGZinGeest

 

Nut en noodzaak van wetenschappelijk onderzoek naar e-Health

 

Wat is er nodig om e-Health in de praktijk goed toe te passen, wie is er verantwoordelijk voor de behandeling en hoe ziet deze er idealiter uit? Antwoorden op deze onderzoeksvragen moeten tot wetenschappelijk onderbouwde protocollen, goede adviezen en inzicht in de klinische effecten en kosten leiden. Als de behandelcombinatie effectief blijkt, willen we deze ook verankeren in de zorg, zodat patiënten, huisartsen, psychologen en psychiaters er in hun dagelijkse praktijk goed mee kunnen werken. Full blown RCT past hier niet meer, ook het onderzoek zelf moet geïnnoveerd worden.

 

Mark van der Gaag

Hoofd onderzoek Parnassia en hoogleraar Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

 

Virtual Reality: niks om bang voor te wezen

 

Virtual Reality (VR) simuleert een driedimensionale wereld, waarin je kunt bewegen en interacteren met virtuele mensen, de zogeheten avatars. Al jarenlang kunnen vliegangst en hoogtevrees succesvol worden behandeld met VR-omgevingen. Nu zijn ook de behandeling van angst voor medemensen in cafés, bussen, winkels en straten in onderzoek bij mensen met een hoge mate van achterdocht en vermijden van andere mensen.

 

TOP