Teamleden, cliënten en ervaringsdeskundigen van Parnassia Groep, Altrecht GGZ, GGZ inGeest, GGzE en GGZ NHN komen in wisselende bezetting in de Experience-room aan het woord over hun ervaringen bij de implementatie van e-Health. De ervaringen zijn zeer divers. Zij hebben ondanks de bezuinigingen en alle veranderingen van de afgelopen jaren zowel positieve als minder goede ervaringen opgedaan. U krijgt dus een goed beeld van de praktijk. Ga met de teams in gesprek om van hun ervaringen te leren.

Het programma herhaalt zich 6 keer. 

De sprekers geven per tafel via een bordje aan waar hun ervaring ligt. Deze thema's zijn de gespreksonderwerpen voor die betreffende tafel. Natuurlijk kunt u ook andere zaken bespreken. De thema's helpen het gesprek op gang te brengen. Voorbeelden van thema's die aan bod kunnen komen zijn:

  1. Hoe start je met beeldbellen
  2. 24-uurszorg 
  3. Samenwerking in de keten
  4. Implementatie 
  5. Cliënt en ervaringsdeskundigheid
  6. Ervaringen met de techniek
  7. Ondersteuning regelen

 

TOP