Persbericht voor dit symposium.

 

vol

 

Moderne oplossingen voor langerdurende problemen

e-Health is het speerpunt voor de komende jaren. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er gezocht naar nieuwe manieren van zorgverlening. Juist voor de patiënten die veel gebruikmaken van de hulpverlening, zoals mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), kan e-Health veel nieuwe mogelijkheden bieden. 

Logo deelnemende instellingenDit symposium wordt georganiseerd als afronding van het e-Healthproject van GGZ NHN, Parnassia Groep, Altrecht, GGZ InGeest en GGzE. Tijdens dit project is gekeken naar ambulante contacten voor EPA-patiënten via de elektronische weg. Er is veel ervaring opgedaan met beeldbellen. De opgedane ervaringen van zowel de hulpverleners als patiënten als management worden hier met u gedeeld.

Daarnaast wil het symposium u inspireren om verder te kijken naar mogelijkheden voor de inzet van e-Health:

  • Wat is er allemaal op het gebied van e-Health voor EPA?
  • Hoe kunnen we dit inzetten voor de doelgroep?
  • Wat levert het nou eigenlijk op?
  • Apps
  • Beeldbellen (alle ins en outs)
  • Serious gaming
  • Onderbouwing
  • Brainstormen
  • Markt vol ideeën!
  • Een programma voor ieder wat wils

 Download de festivalkrant

 

Waar en Wanneer

Donderdag 8 mei 2014

Lijm en Cultuur

Rotterdamseweg 270

2628 AT Delft

 

Kosten

De kosten voor het symposium bedragen € 199 exclusief btw. 

 

Accreditatie

Deze nascholing is geaccrediteerd door: NVvP, FGzP, VSR en Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. 

 

Programma

Het programma heeft een festivalopzet. Het cultureel centrum Lijm & Cultuur met zijn industriële gebouwen leent zich hier uitstekend voor. U bezoekt verschillende 'rooms' om specifieke kennis op te doen. U bepaalt zelf hoe u de dag wilt doorlopen. Is een room vol, dan komt u later nog een keer terug. Voor aanvang geeft een roombegeleider uitleg over de gang van zaken in de betreffende room. Hier vindt u het programmaschema.

 

Plattegrond Lijm & Cultuur

 Plattegrond van het festivalterrein Lijm & Cultuur. 

 

TOP