U wordt verwelkomt in LaternVenster, ontvangt uw badge en neemt lekker iets te drinken.

De dagvoorzitter verwelkomt iedereen en legt de dag uit.

Probleemschets aan de hand van de triade. De ontwikkeling voor deze doelgroep is de afgelopen jaren t.o.v. andere werkvelden achtergebleven. Mogelijk dat er lokaal goede initiatieven zijn geweest, maar landelijk is dit helaas achtegebleven. In dit kwartier geven wij een schets van de huidige situatie. 
Tom van Mierlo, directeur GGZ Breburg en mede initiatiefnemer voor ART, legt uit wat ART is. U krijgt een helder beeld wat het doel van ART is en in welk opzicht ART anders is dan de huidige werkwijze.

Van de probleemstelling naar de basis. Wat kan dit in potentie voor de betrokken partijen bieden.

De ART informatie even laten bezinken met een kopje koffie of thee.

ART wil een levende beweging gaan worden. Het is niet af. Wij willen gelijk met elkaar kijken naar positieve feed back. Waar hebben we nog niet aan gedacht, wat kan nog beter. Een ervaringsdeskundige heeft het werkboek gelezen en zal de eerste visie geven.

Lisette van der Meer, geeft een uitleg over ART in de praktijk. Wat kan ik morgen in mijn eigen omgeving met ART.

Lekkere lunch, bezoek de stands van onze sponsoren of geniet van het uitzicht op 'de kop van Zuid'. Dan op naar de workshops.

Cognitieve adaptatie training (CAT): Door cognitieve problemen hebben veel patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening moeite met het overzien van de dag, vergeten dingen snel of raken snel afgeleid, of vinden het moeilijk om ergens aan te beginnen. CAT maakt gebruik van hulpmiddelen om deze cognitieve problemen te omzeilen, wat het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten makkelijker maakt. CAT heeft een individuele benadering: de interventies worden afgestemd op de individuele problemen en wensen van de patiënt. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat CAT het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven verbetert van schizofreniepatiënten die zelfstandig wonen. We verwachten dat CAT ook bij patiënten die langdurig zijn opgenomen het functioneren en welzijn verbetert.

Jelle Moerman GGZ Breburg, helpt u de angst om te veranderen te herkennen en geeft tips hoe u hiermee om kunt gaan. 

Succesvol veranderen met het ART werkboek in de hand, hoe doe je dat. Wat komt erbij kijken en waar moet je rekening mee houden. Leg hier de basis voor uw plan om ART te implementeren.

Tom van Mierlo gaat als ART expert met u in gesprek om de verdieping achter ART te bespreken.

Even ontspannen bij een inspirerende film

Zet de juiste resources in.

Wisselen van workshop en onderweg een opfrisser, lekker sapje of iets dergelijks

De scorecard herstel,  Yvonne Winkelmolen en Gerard van Unen, Rivierduinen

Is een tool waarbinnen wij 5 cliëntprofielen hebben ontwikkeld op de levensgebieden van de cliënten binnen de herstelondersteunende zorg met als doel om samen met de cliënt de fasen van hun eigen herstelproces in kaart te brengen. Op basis van de fase van herstel wordt zichtbaar welke behandelstappen er nog nodig zijn om een cliënt ‎naar een volgende fase van herstel te krijgen.
Einddoel is ofwel beschermd wonen, zelfstandig wonen etc...
Naast de cliëntprofielen hebben wij het zorgaanbod in kaart gebracht adhv de zorgprogrammagroep EPA, Over de Brug, e.a

Ton Verspoor,coordinator Enik Recovery College Utrecht en Bram Berkvens, manager FAMEUS @GGz Breburg verzorgen workshop over recovery colleges
Samen sterk zonder stigma gaat in gesprek over stigma en de effecten. Wat kunnen we eraan doen?

MiiND neemt eenzaamheid weg, Eddo Velders en een evraringsdekunige

MiiND is een onlinecommunity die mensen in staat stel te leren, identiteit te ontwikkelen, met elkaar over koetjes en kalfjes te praten. Dit instrument geeft mensen in sterk sociaal isolement kansen om zich opnieuw te ontplooien.

De Yucelmethode, Mehmet Yucel

De methode ‘Bouwen aan herstel’ is in mijn werk als therapeut ontstaan. Naar mijn ervaring waren bestaande gesprekstechnieken voor veel cliënten en probleemgezinnen te talig en te abstract. Daardoor kwamen mensen niet toe aan het zelf overzien, benoemen en verbeteren van hun situatie.

De Yucelmethode is visueel en beeldend. De hulpvragende persoon bouwt, ziet en beleeft een kleurrijke verbeelding van zijn situatie. Hij of zij doet dat door met gekleurde blokken een opstelling te bouwen van zijn of haar huidige en gewenste levenssituatie. Daarbij worden problemen en ondersteunende factoren door verschillende soorten blokken weergegeven. Kom meespelen!

Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan een prominente gast. Daarna kunt u uw exemplaar ophalen bij onze balie.

De Muziekdokters, de band van Duurzaam Verblijf, GGZ Drenthe, spelen voor u de sterren van de hemel! Lekker dansen met een glaasje.

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/BwXcfuAv8f8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TOP