ART, het gaat beginnen! Op donderdag 2 juni organiseert Resilience+ (i.s.m. Stichting HIC het eerste landelijk ART-Festival in LantarenVenster in Rotterdam.

Waarom een ART-festival? Bij sommige mensen zorgen psychiatrische problemen voor zoveel beperkingen in het functioneren, dat alleen (zeer) intensieve en langdurige begeleiding en behandeling helpt in het weer zicht krijgen op herstel. Hiermee omgaan, telkens opnieuw hoop en energie vinden om te werken aan herstel is een kunst.

De afgelopen decennia is deze groep in de vergetelheid geraakt. Iedereen moest vooruit, en alles zo veel als mogelijk ambulant. De ervaring leert dat voor deze zeer kwetsbare groep nog geen goede oplossing op maat is. Ook deze groep verdient beter en een eigentijdse en passende methodiek.

Active Recovery Triad of Actieve heRstel Triade (ART) wil daar verandering in aanbrengen. De afgelopen jaren is door een groep bevlogen pioniers bestaande uit ervaringsdeskundigen, familie en professionals (Triade) actief gewerkt om deze nieuwe Recovery-methodiek te ontwikkelen. Met als resultaat het eerste werkboek voor Active Recovery Triad! Nu is het tijd

Donderdag 2 juni 2016 gaan we het eerste landelijke ART Festival samen vorm geven. In Rotterdam wordt het startschot gegeven voor de implementatie van ART in Nederland. Het werkboek zal tijdens de opening van het Festival gepresenteerd worden.

Iedere deelnemer ontvangt een gratis exemplaar. Met deze praktisch informatie krijgt u handvatten om ART in uw regio realiteit te laten worden. Hierbij staat de triade; cliënt, familie en behandelaar centraal.

Kosten:

250€ ex btw. per inschrijving

Accreditatie:

Er wordt accreditatie aangevraagd voor NVVP, VSR, FGzPt en V&VN.

Toekening tot nu toe:

Programma: (klik op de titel voor meer informatie)

Download het programmaboekje hier.

U wordt verwelkomd in LaternVenster, ontvangt uw badge en neemt een lekker kopje koffie of thee.

Onze dagvoorzitter, Tom van Mierlo, verwelkomt iedereen en legt de dag uit.

Tom van Mierlo, dagvoorzitter ART symposium

Probleemschets aan de hand van de triade. De ontwikkeling voor deze doelgroep is de afgelopen jaren t.o.v. andere werkvelden achtergebleven. Mogelijk dat er lokaal goede initiatieven zijn geweest, maar landelijk is dit helaas achtegebleven. In dit kwartier geven wij een schets van de huidige situatie. 
Tom van Mierlo, directeur GGZ Breburg en mede initiatiefnemer voor ART, legt uit wat ART is. U krijgt een helder beeld wat het doel van ART is en in welk opzicht ART anders is dan de huidige werkwijze. Presentatie klik hier

Van de probleemstelling naar de basis. Wat kan ART voor de betrokken partijen bieden. De partijen uit de triade geven hun visie en verwachtingen van ART. Wat kan het hun en de behandeling bieden.

De ART informatie even laten bezinken met een kopje koffie of thee.

ART wil een levende beweging gaan worden. Het is niet af. Wij willen gelijk met elkaar kijken naar positieve feed back. Waar hebben we nog niet aan gedacht, wat kan nog beter. Martijn Kole, adviseur Raad van Bestuur Lister en ervaringsdeskundige, Zal een plenaire reflectie op het ART werkboek geven.

Lisette van der Meer, geeft een uitleg over ART in de praktijk. Hoe doe je dat nu? ART toepassen in de praktijk? We presenteren een concreet stappenplan, met daarin onder andere interventies die ons kunnen helpen om het gestagneerde herstel weer op gang te brengen. Presentatie, klik hier

Lekkere lunch, bezoek de stands van onze sponsoren of geniet van het uitzicht op 'de kop van Zuid'. Dan op naar de workshops.

Cognitieve Adaptatie Training: interventie ter verbetering van het dagelijks functioneren, Annemarie Stiekema, Marijke Slager en Johanna Oosterhuis (Lentis)

Cognitieve Adaptatie Training is een psychosociale interventie die zich richt op het verbeteren van het dagelijks functioneren. CAT zet compensatiestrategieën in en gebruikt omgevingshulpmiddelen in de leefomgeving van de patiënt, om de cognitieve problemen die hinder veroorzaken in het dagelijks leven te omzeilen. CAT is ontwikkeld en onderzocht in de VS, waar het zijn positieve effect op dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en kans op terugval bij patiënten die zelfstandig wonen heeft bewezen. Op dit moment wordt CAT als verpleegkundige interventie onderzocht middels een multicenter randomised controlled trial op de afdeling langdurige rehabilitatie, Lentis, Zuidlaren, GGZ Dijk en Duin en GGZ Drenthe, nadat een pilotstudie veelbelovende resultaten liet zien.

Angst bij Hulpverleners, Jelle Moerman

Welke invloed hebben jouw emoties op de beslissingen die jij dagelijks maakt en welke invloed heeft dit op de patiëntenzorg?

In de workshop angst bij hulpverleners onderzoeken we de invloed van jouw emoties op de beslissingen die je neemt in het werk, geven we je inzicht in jouw afweermechanismen en zorgen we dat je met minder angst aan het werk kan gaan.

Resultaat:

Inzicht krijgen in hoe het persoonlijke interne proces bij jou werkt, gericht op angst, afweermechanismen en onderliggende gevoelens. Door meer inzicht en contact met je gevoelens ben je in staat beter te reflecteren en blokkades in je werk te overwinnen. Zo kan je minder angstig werken en de ander tegemoet treden.

Succesvol veranderen met het ART werkboek in de hand, hoe doe je dat. Wat komt erbij kijken en waar moet je rekening mee houden. Leg hier de basis voor uw plan om ART te implementeren.

Tom van Mierlo gaat als ART expert met u in gesprek om de verdieping achter ART te bespreken. Presentatie, klik hier

Shared descision making in mental health care. Samen beslissen in de GGZ, Annemiek de Wit, Vincent van Gogh voor GGZ

Hoe werkt de methodiek van shared descision making in de GGZ en in de herstelondersteunende zorg in het bijzonder. In deze interactieve workshop leert u hoe samen beslissen wordt toegepast en welke meerwaarde dit heeft.

Resource Groepen, Eva Leeman, Bavo Europoort,  Tim Kreuger, Ingeest, Frits Dorleijn, Ypsilon

Het Resource Groep (RG) model draagt bij aan de ambitie om te komen tot een meer herstel ondersteunende zorg, waarin naastbetrokkenen een expliciete rol krijgen toebedeeld. Het model is gebaseerd op principes van cliëntregie, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. In de triade wordt met elkaar gewerkt aan de doelen die de cliënt nastreeft. Er is sprake van gelijkwaardigheid in de groep en ieders deskundigheid wordt aangesproken. De cliënt stelt zelf zijn groep van betekenisvolle mensen uit zijn omgeving samen. Presentatie, klik hier

Wisselen van workshop en onderweg een opfrisser, lekker sapje of iets dergelijks

De scorecard herstel,  Yvonne Winkelmolen en Gerard van Unen, Rivierduinen

Rivierduinen heeft met behulp van de Scorecard Herstel onderzoek gedaan naar het herstel van 350 mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Er is gekeken naar de fase van herstel, het herstelperspectief, de mate van eigen regie op een aantal levensdomeinen, de wensen en gewenste ondersteuning op die domeinen en naar kwetsbaarheden in het herstelproces. Het onderzoek heeft 5 nieuwe herstelprofielen opgeleverd van groepen cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening, waardoor het behandel- en begeleidingsaanbod van de afdelingen en beschermde woonvormen veel gerichter kan worden ingezet op de ondersteuningsvraag van cliënten. Cliënten en hun familie of andere naastbetrokkenen zijn nu veel meer zelf aan zet als zij werken aan nieuwe perspectieven, en daar was het ons om te doen. We presenteren de onderzoeksresultaten en laten de zaal ervaren hoe het is om in plaats van naar problemen naar herstelperspectieven te kijken en gaan daarover met elkaar in gesprek. Presentatie, klik hier

Ton Verspoor,coordinator Enik Recovery College Utrecht en Bram Berkvens, manager FAMEUS @GGz Breburg verzorgen workshop over recovery colleges. Presentatie, klik hier

MiiND neemt eenzaamheid weg, Eddo Velders en een evraringsdekunige

MiiND is een onlinecommunity die mensen in staat stel te leren, identiteit te ontwikkelen, met elkaar over koetjes en kalfjes te praten. Dit instrument geeft mensen in sterk sociaal isolement kansen om zich opnieuw te ontplooien. Presentatie, klik hier


De Yucelmethode, Mehmet Yucel

De Yucelmethode spreekt een visuele taal. Het is een taal die zich richt op eenvoud en overzicht. Voor elk probleem kies je een rechthoekig blok en op dat blok schrijf je de naam van het probleem. Je schrijft bijvoorbeeld: ‘angst’ of ‘alcohol’ of ‘ruzie’. Voor elke steunende factor schrijf je ook de naam ervan, bijvoorbeeld: ‘partner’, ‘collega’, ‘broer’. Achter zo’n woord gaan natuurlijk allerlei gevoelens en gebeurtenissen schuil. Maar in de opstelling die je bouwt zet je als het ware alleen de samenvattingen, de trefwoorden van je problemen en de ondersteuning die je hebt. De Yucelmethode helpt je zo om op een beeldende wijze overzicht te krijgen over je problemen en je ondersteuning. De methode sluit door haar beeldende karakter bijzonder goed aan bij de tijdgeest. Mensen begrijpen heel snel wat de bedoeling is. De beeldtaal met de blokken zorgt ervoor dat zij hun problemen zelf benoemen en door het overzicht dat zij krijgen participeren in de oplossing ervan. De methode nodigt uit tot zelfmanagement en initiatief. Mensen ervaren in dit proces hun eigen kracht en ontdekken de kracht van hun sociale- en familienetwerk. Juist mensen met veel problemen ontwikkelen door deze methode een beter overzicht van hun problemen. Zij kiezen daarna ook gerichter voor specifieke hulp, waar mogelijk vanuit hun eigen netwerk. Zo worden ze minder afhankelijk van de zorg. Film, klik hier

Triple C, Marian de Jong, Projectleider Triple C / Coach TripleC-systeem (Presentatie, klik hier)

De drie C’s van Triple C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. In tegenstelling tot veel andere behandelmodellen richt Triple C zich niet op het beheersen van probleemgedrag maar op ‘herstel van het gewone leven.’ Begeleiders, leidinggevenden en behandelaren bouwen samen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met cliënten. Op basis van die relatie nemen cliënten samen met begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma. Daardoor neemt hun zelfvertrouwen toe en ontwikkelen ze competenties die een behandelend effect hebben. (Bron: ASVZ)

Triadisch werken in het kader van ART, Niek van Haasteren, Familie-ervaringsdeskundige, Mirjam Siega – de Lange, Verpleegkundig specialist en Marjolein Windrich, Senior medewerker herstel en ervaringsdeskundigheid

Een verpleegkundig specialist, een ervaringsdeskundige en een familie-ervaringsdeskundige gaan in op diverse aspecten van triadisch werken, zoals dat vorm kan krijgen bij ART. Presentatie, klik hier

Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Jan Berndsen, Raad van Bestuur Lister en Elsbeth de Ruijter, Raad van Bestuur, GGZ inGeest

Jan Berndsen: Met genoegen neem ik het eerste exemplaar van het ART werkboek in ontvangst. Ik ben zelf al jaren actief om herstelondersteunende zorg in Nederland op de kaart te krijgen. Dat doe ik omdat ik een onvoorwaardelijk vertrouwen heb in herstelkracht van mensen. Dat herstel niet altijd in een vloeiende lijn gaat weten we; Herstel geeft gedoe! Wij zijn er voor om onze cliënten bij ‘dat gedoe’ te ondersteunen. Dus: aan de slag om de exclusie van een grote groep mensen in onze samenleving ongedaan te maken!

Lister is een van de 24 RIBW-instellingen in Nederland met als slogan: Samen werken aan herstel.

Daarna kunt u uw exemplaar ophalen bij onze balie.

De Muziekdokters, de band van Duurzaam Verblijf, GGZ Drenthe, spelen voor u de sterren van de hemel! Lekker dansen met een glaasje.