Stichting HIC organiseert in samenwerking met Resilience+ het ART kennisfestival 2017

Presentaties van het ART festival:

ART 2017, Anders denken, anders doen!

Waarom een kennisfestival voor de langdurende klinische zorg en beschermde woonvormen? Ergens diep in GGZ-land zijn een afdeling langdurende zorg en een beschermde woonvorm verscholen in een lommerrijke omgeving. De wereld raast door. Maar hier heerst rust en regelmaat. Hier verblijven mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen voor een lange periode. Ze slikken hun medicatie. Er wordt hard gewerkt aan doelen zoals, opstaan, het dag- en nacht ritme, medicatietrouw, en activatie. Af en toe komt er bezoek, maar niet te vaak. De dagen rijgen zich aaneen.

In de buitenwereld van deze teams gebeuren de laatste jaren veel interessante ontwikkelingen, zoals: ambulante teams worden omgevormd naar flexibele assertive community treatment (FACT). Gesloten opnameafdeling worden ongevormd naar een High & Intensive Care (HIC). De crisisdienst veranderd in Intensive home treatment (IHT). En de regie wordt steeds meer bij de cliënten gelegd. Ook verschijnen er nieuwe benaderingswijze uit het buitenland, waarbij familieleden en naasten een steeds belangrijker rol spelen zoals: resource group assertive community treatment (RACT), herstelwerk, individual placement & support (IPS) etc.

Maar in veel gevallen gaat dit aan de klinische langdurende en beschermde woonvorm-teams voorbij. Gaat dit wel goed?! Enkele bevlogen en betrokken professionals, directeuren, bestuurders en de naasten en familie, denken van niet. Deze wereld lijkt vredig en zonder al te veel gedoe kunnen we het nog jaren volhouden. Toch komt ook hier langzaam verandering in. Het is tijd voor verandering.

 

Wakker worden!!!


Er is nu:

Anders denken, anders doen!

ART, Active Recovery Triade,

Daar waar de langdurige zorg vaak een wereld op zich is, naar binnen gericht en gesloten, richt ART zich naar buiten. Door aansluiting te zoeken bij mogelijkheden in de maatschappij, mensen van buiten binnen te halen, samen te werken met FACT, HIC en ketenpartners.
Centraal daarin staat dat ART zich richt op herstel in en herstel van de triade. De directe omgeving en naasten spelen een zeer belangrijke rol. Zij kunnen een belangrijke schakel zijn en waardevol voor het herstelproces van de cliënt. Anderzijds is er vaak behoefte om contacten te herstellen, aandacht te hebben voor het herstelproces van naasten, en met elkaar in de triade (cliënt, naasten en hulpverlener) te werken aan het herstelproces en van elkaar te leren.

Wanneer en waar?

30 maart 2017, van 9.00 tot 17.00 in de Prodentfabriek te Amersfoort.

OUDE FABRIEKSTRAAT 20, 3812 NR Amersfoort

Kosten

250€ ex btw per deelnemer.

Speciale actie voor ART cliënten en of hun naasten. Koop 2 kaartjes en u ontvangt er 3. Deze 'vrij kaartjes' zijn specifiek bedoeld voor de ART cliënten en of hun naasten. Er zijn er beperkt beschikbaar en op is op!

Komt u dus als behandelaar, neem een van uw clienten en of hun naasten mee! Drie familieleden kunnen dus ook voor de prijs van 2. Alle combi's zijn mogelijk, als het vrijkaartje maar naar de doelgroep gaat.

Accreditatie:

Toegekend: 5 punten NVvP, VSR & VV&VN

Hoe ziet het programma er uit?

We organiseren een festival opzet met 4 lijnen. Hier worden op ieder moment verschillende lezingen, workshops en debat/gespreksactivteiten georganiseerd. U mag zelf bepalen wat voor u belangrijk is. Daarnaast gaan we op excursie in Amersfoort, we bezoeken een aantal inspirerende projecten op de fiets of lopend. Tussendoor verzamelen we op het cateringplein. Hier kunt u met elkaar in gesprek, netwerken en de leuke projecten bekijken en bevragen die zich hier presenteren. 

Het gehele programma is te volgen via de App: http://my.yapp.us/ART2017

Of u kunt via deze QR-code de app downloaden: 

 

Het programma zal constant worden aangevuld op de site. Kijk dus regelmatig. Heeft u zelf goede ideeën en wilt u iets presenteren, neem contact met ons op. Met name cliënten en naasten zijn zeer welkom om een bijdrage te leveren. 

Zowel voor cliënten als familie aantrekkelijk.

 

TOP