HIC ART2019 banner

Het HIC, ART en Respijthuizen Congres 

Wanneer: donderdag 27 juni 2019 van 9 tot 5

Waar: Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RR Dordrecht, Nederland

Kosten: De kosten zijn 250€ ex btw per deelnemer.

Button Direct Inschrijven

Accreditatie: Er wordt accreditatie aangevraagd voor NVvP, VSR, VV&VN, SKJ,

Programma: Het programma zal bestaan uit drie grote lijnen:

Zaal 1: HIC georiënteerd programma

zaal 2: ART georiënteerd programma

zaal 2: Algemeen en respijthuizen georiënteerd programma

Workshops m.b.t. de HIC en ART methodiek. 

Achtergrond: 

De klinische geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein staan voor grote uitdagingen. Minder bedden, minder medewerkers, minder middelen, en toch betere zorg leveren? Is dit haalbaar in 2019? Wij denken van wel. We can do it! Door samen de handen uit de mouwen te steken. En samen te zoeken naar de beste oplossingen.

Deze dag laat zien dat deze modellen leven en volop in ontwikkeling zijn. Tijdens deze dag gaan we samen nadenken over de doorontwikkeling van HIC, ART en respijthuizen in de richting van regionale netwerken. Doe je ook mee? Kom je ook?

HIC, of wel High & Intensive Care, is een model voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. Een gedachtegoed dat door diverse GGZ-instellingen gezamenlijk ontwikkeld is. High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat daar in het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie en regelruimte van de cliënt.

In navolging van de HIC is er met experts op meerdere bijeenkomsten ook nagedacht over een vernieuwend kader voor de langdurige klinische GGZ. Voor deze vergeten doelgroep was er behoefte aan een andere vorm van behandeling en zorg. De uitkomst is: Active recovery triade (ART). Kernaspecten van ART zijn: relationeel, risico’s nemend, lerend, en betrokkenheid in en van de samenleving. De zorg dient breder en opener te worden. Het is de kunst mensen uit te dagen om te (mogen, willen, kunnen) “worden wie je bent”, met onophoudelijk vertrouwen. Gewoon doen en gewoon praten. Echt onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn. En een nadrukkelijk streven naar eindigheid van opname en tijdsgebonden zorg.

Naast HIC & ART geven we ook een update van alle regio’s die momenteel in Nederland bezig zijn met de implementatie van respijthuizen.

oorspronkelijk LogoKleinLogo 012 300x95

TOP