20180524 HvdWbanner

Resilience+ organiseert in samenwerking met kenniscentrum Phrenos het derde landelijke kennisfestival Helden van de wijk. Helden van de wijk is een jaarlijks terugkerend festival met als doel het sociale domein en de GGZ te verbinden. Met als thema Zoden aan de Dijk? (zoden aan de dijk zetten. =daadwerkelijk hulp verschaffen.)

Wanneer: Donderdag 6 december 2018 van 9u tot 5u.

Waar: De School, Dr. Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam

Kosten: De kosten zijn 275€ ex btw per deelnemer. Aangezien wij dit festival in samenwerking met kenniscentrum Phrenos organiseren, bieden wij een korting aan voor de deelnemers die werken bij de instellingen die lid zijn van Phrenos van 25€. Kijk hier voor de instellingen die lid zijn.

Soort kaart   Prijs
 Zonder korting kenniscentrum Phrenos  €275.00
 Met korting kenniscentrum Phrenos  €250.00

* U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. 

Button Direct Inschrijven

Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd voor NVvP, VSR, en VV&VN

Programma: Wij zijn druk met ons programma bezig. Zodra wij voldoende toezeggingen hebben, plaatsen wij hier het programma. Ook kunt u binnenkort gebruik maken van onze speciale festival  app.

Achtergrond: Tijdens dit festival laten we net als in de twee voorgaande jaren zien welke effecten het heeft als de zorg binnen een regio goed afgestemd is. Wat zet echt zoden aan de dijk? Daar geven we dit jaar samen een antwoord op. Het symposium Helden van de wijk geeft personen, projecten, ideeën, en ontwikkelingen een podium die werkelijk zoden aan de dijk zetten en als leermodel, inspiratiebron, motivatie en stimulans voor de deelnemers van het festival kunnen dienen.

Goede op elkaar afgestemde hulpverlening die naadloos aansluit en in elkaar vlecht, kan mogelijk onnodig langdurende psychische en sociale problemen voorkomen. Dit vraagt van de gehele lokale of regionale keten een goede samenwerking. Denk aan vroeg-detectie, snelle verwijzing naar zowel meer als minder ondersteuning en passende opvang voor een cliënt met betrekking tot hulpverlening, sociale contacten, leren en/of studeren en werk.

Dit vraagt forse inspanningen van laag tot hoog binnen alle aangesloten organisaties. Zowel van de bestuurders en beleidsmedewerkers van een gemeente als van de managers en coördinatoren op de werkvloer binnen een stad. Een belangrijke vraag voor de komende jaren is: hoe bouw je een effectief en samenhangend netwerk samen met spelers zoals cliënten, familie, de geestelijke gezondheidszorg, de beschermde woonvormen (RIBW), herstelacademies, wijkteams, buurtverenigingen, respijthuizen, sociale ondernemers, zorgverzekeraars, uitkeringsinstanties en woningbouwcoöperaties?

Waarom hebben we in 2018 gekozen voor Amsterdam? Amsterdam loopt naar onze mening voorop. De stad Amsterdam investeert in goede innovaties en netwerken, denk bijvoorbeeld aan individuele plaatsing en steun (IPS), sociaal ondernemen en respijthuizen. Daarnaast zijn er goede contacten met de geneeskundige gemeentelijke dienst (GGD) en is Amsterdam serieus bezig met het bevorderen van lokale netwerken binnen haar stad.

We organiseren dit festival voor iedereen die binnen Nederland betrokken is bij het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen en geïnteresseerd is in nieuwe samenhangende concepten en methoden. Ons missie is om cliënten, familieleden, andere naastbetrokkenen en professionals uit het sociaal domein en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg met elkaar te verbinden.

Helden van de wijk geeft het goede voorbeeld en geeft de voorkeur aan vernieuwende initiatieven, die werkelijk zoden aan de dijk zetten. Kom je ook op donderdag 6 december naar Amsterdam? Aanmelden kan online via het aanmeldformulier van www.resilienceplus.nl.

 

TOP