Evaluatieformulier Resilience+ evenement FACT 2018

Hieronder vindt u het evaluatieformulier van een Resilience+ evenement. Wij waarderen het zeer dat u de tijd neemt dit formulier in te vullen. De informatie uit dit formulier wordt onder andere gebruikt voor accreditatie doeleinde. Veel succes met invullen.
Dit formulier is anoniem, onze privacyverklaring kunt u downloaden via onze site onder contact: https://www.resilienceplus.nl/index.php/contact
1. Het programma van het congres voldeed aan de geformuleerde doelstellingen.(*)
Vul hier nog iets in

2. De inleidende sprekers en workshophouders zijn inhoudelijk deskundig.(*)
Vul hier nog iets in

3. De sprekers en workshophouders hebben goede didactische vaardigheden. (*)
Vul hier nog iets in

4. De behandelde stof sloot goed aan bij mijn eigen praktijksituatie.(*)
Vul hier nog iets in

5. De behandelde stof sloot goed aan bij mijn voorkennis.(*)
Vul hier nog iets in

6. Er was voldoende ruimte voor mijn eigen inbreng.(*)
Vul hier nog iets in

7. Mijn kennis is toegenomen door het deelnemen aan dit symposium/congres/ studiedag.(*)
Vul hier nog iets in

8. De inhoud van het programma was afhankelijk van de farmaceutische industrie.(*)
Vul hier nog iets in

9 Hoe werd u geattendeerd op dit festival
Ongeldige invoer

Ruimte voor opmerkingen
Ongeldige invoer

versturen

TOP