F-ACT 2018

Kom kijken in Utrecht!

Het FACT congres 2018 wordt in samenwerking met Altrecht, gemeente Utrecht, Kwintes, Lister, Enik recovery college, Zilveren Kruis, Jelinek en Resilience+ georganiseerd.

Resilience+ organiseert in 2018 de zestiende editie van het landelijke F-ACT-congres in de binnenstad van Utrecht. Dit doen we in nauwe samenwerking met F-ACT Nederland, Altrecht, Lister, Kwintes, Jellinek, Zilveren Kruis Achmea en diverse andere nog te benaderen lokale en landelijke partners.

Wanneer: donderdag 20 september 2018 van 9 tot 5

Waar: Domkerk Utrecht, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht

Kosten: De kosten zijn 275€ ex btw per deelnemer.

Korting voor leden: Alle leden van F-ACT Nederland krijgen een korting van 25€ ex btw per lid. Hiervoor dienen ze bij de aanmelding hun persoonlijke lidmaatschapsnummer van F-ACT Nederland in te voeren.

Button Direct Inschrijven

Accreditatie:

Er wordt accreditatie aangevraagd voor NVvP, VSR, VV&VN, SKJ, VSR, en VVGN

Waarom Utrecht in 2018?
Utrecht is centraal in Nederland gelegen en de binnenstad is compact en overzichtelijk. Te voet zijn veel interessante professionele en culturele bezienswaardigheden en locaties bereikbaar. De gemeente Utrecht en alle aanpalende gemeenten binnen de provinciegrenzen lopen voorop als het gaat om ruimte om te experimenteren en de integratie tussen sociaal domein en gespecialiseerde ggz. Denk bijvoorbeeld aan de proeftuinen voor wijkgericht werken. In de provincie Utrecht zijn diverse actieve F-ACT-teams, zowel voor jongeren, volwassenen, verslavingszorg, forensische zorg als licht verstandelijk beperkte mensen. Binnen deze teams wordt volop ervaring opgedaan met nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. Denk hierbij aan recovery colleges, resourcegroepen, peer supported open dialoque etc. Daarnaast hebben enkele, voor de leden van F-ACT Nederland interessante koepelorganisaties en onderzoeksinstituten van oudsher hun domicilie gekozen binnen de stadsgrenzen van Utrecht.

Utrecht durft
De stad Utrecht, de provincie Utrecht en de omliggende gemeenten en regio’s schuwen geen experiment. Met de gemeente Utrecht en zorgverzekeraars wordt volop en intensief nagedacht, overlegd en samengewerkt. Samen streven wij naar een optimale zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Er worden nieuwe wegen naar meer eigen regie en participatie van burgers verkend en beproefd. De stad durft voor de ggz nieuwe, onbewandelde wegen in te slaan en functioneert als aanjager van de nieuwe doorontwikkeling van ACT en F-ACT in het algemeen en voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen in het bijzonder.

Centraal in Nederland
De Domkerk zal tijdens het evenement fungeren als een herkenbaar verzamelpunt. In de Domkerk komen alle deelnemers bij de aanvang en de afsluiting samen. Tijdens de dag verspreiden de deelnemers zich over de binnenstad. De binnenstad van Utrecht ligt letterlijk centraal in Nederland en biedt interessante binnen- en buitenlocaties voor het organiseren van diverse werkbezoeken, straatcolleges, workshops op locatie, de traditionele masterclass, een aanvullend programma en een beurs tijdens het congres. Utrecht is uitstekend bereikbaarheid per openbaar vervoer. Er zijn daarnaast voldoende interessante bezienswaardigheden, bars, restaurants, uitgaansgelegenheden en hotelarrangementen om in de binnenstad van F-ACT 2018 een groots en landelijk festijn te realiseren.

Wat wordt het centrale thema?
Op 20 september 2018 agendeert Utrecht de verbinding tussen F-ACT en alle nieuwe en bestaande best practices voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Denk hierbij aan de samenwerking tussen F-ACT-teams en de wijkteams. Maar ook aan de samenwerking tussen resourcegroepen, intensive home treatment (IHT), high & intensive care (HIC), active recovery triade (ART) etc. In Utrecht gaan we laten zien en vooral ook laten proeven en ervaren hoe we al deze methodieken zo optimaal mogelijk kunnen verbinden en borgen.

De locatie(s)

We organiseren F-ACT 2018 op verschillende locaties in de binnenstad van Utrecht. We starten met de plenaire opening in de Domkerk. Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit goed afgestemde en gevarieerde routes langs workshops op interessante en spraakmakende locaties bij onze partners. De lunch wordt verzorgd door consumer-run projecten in een van de historische panden in de binnenstad. Ook is het mogelijk om een wandel-, fiets- en zelfs een kleine vaartocht te maken langs vernieuwende leer- en werkprojecten. Daarnaast maken we gebruik van locaties in de nabijheid van o.a. de gemeente Utrecht en zijn er ook mogelijkheden om burgerinitiatieven, buurthuizen, werkprojecten etc. te bezoeken. 

Alle landelijke en lokale innovaties binnen handbereik?
Het nieuwe samenwerkingsverband laat tijdens F-ACT 2018 zien wat er in Nederland op het gebied van persoonlijk herstel, klinisch herstel en maatschappelijk herstel te zien en te halen is. Zowel provinciaal, landelijk als internationaal, maar ook zeker regionaal en lokaal. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de wijkteams, een kijkje in de keuken van de stadswerven, de integratie van wijkteams en F-ACT-teams (Groningen), de proeftuinen van Utrecht, integratie van sociaal domein en ggz, nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen binnen de specialistische ggz (Goede GGZ, Nieuwe GGZ), resource group assertive community treatment (RACT) en vele andere vernieuwende concepten die als inspiratiebron kunnen fungeren van de huidige wijk-, ACT-, F-ACT-teams in Nederland.

Cliënten, naasten en familie betrekken
In Utrecht wordt traditiegetrouw al nauw samengewerkt met (ex-)cliënten, ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen. Tevens wordt met name binnen de proeftuinen onderzocht hoe familie en het netwerk rondom de cliënt, de buurt of de wijk beter en optimaal betrokken kunnen worden bij de behandeling en begeleiding.

Aandacht voor een waardendebat
De zestiende editie van het F-ACT-congres krijgt extra toegevoegde waarde wanneer we ‘echt’ en live in gesprek gaan met gebruikers van zorg en hun familie, vrienden en naastbetrokken en andere burgers uit de wijk. Een goede balans tussen leef- en systeemwereld is ons streven. Echte veranderingen inzetten en durven afdalen naar de samenleving, kritisch durven kijken naar het eigen handelen zijn belangrijke elementen van dit waardendebat. Daarnaast denken wij dat waardendiscussies (waarom doen we wat wij doen?) in kleine groepen en plenair in de Domkerk tijdens F-ACT 2018 een wezenlijk onderdeel van het evenement moet zijn.

20171220 FACTHarvest banner

TOP