Per 1 januari 2016 heeft Stichting GGZ+ haar naam veranderd in Resilience+. De reden hiervoor is dat onze doelgroep sterk aan het veranderen is. Van traditionele GGZ zien we een transitie naar het sociaal domein en de gemeenten. Wij denken dat de kennis en ervaringen opgedaan binnen de de GGZ ook goed de nieuwe vormen van eigen regie van burgers en innovatieve hulpverlening binnen alle sectoren van zorg en welzijn kunnen ondersteunen.

Niet door deze zomaar over te nemen. Maar goed te kijken naar de nieuwe eisen die de overheid stelt aan moderne vormen van zorg en welzijn. Met onze bijeenkomsten proberen wij ''anders denken en anders doen'' te stimuleren. Dat zien wij als onze meerwaarde om zorg en welzijn op een hoger plan te brengen.Goed kan altijd beter. 

We hebben gekozen voor een naam die beter aansluit en in essentie aangeeft wat we met onze activiteiten willen bereiken, meer resilience door geboden hulp.Resilience staat voor:'De capaciteit om snel te herstellen van moeilijkheden en het terugveren na een tegenslag'.

Een heldere uitleg in het engels vindt u op deze pagina.

Heeft u interesse in een van onze activiteiten?, neem gerust contact met ons op.

 

 

Resilience+: Frits, Frans en Gijs

TOP